Wens

Verkeersdruk en Verkeersveiligheid op de Borneolaan

sinds 20 september 18
Veiligheid
Hoogachtend,
Hoewel zeer veel waardering voor het initiatief voor meer groen en meer ruimte voor fietsers in
de Borneolaan wil ik toch graag het volgende voorleggen.

- Verkeersdruk en Verkeersveiligheid op de Borneolaan

De Borneolaan is een straat met de hoogste bewoners dichtheid van de Oostelijke Havengebied.
Een woonstraat met veel gezinswoningen. Er wonen veel kinderen in deze straat en s’avonds
kan het hier soms behoorlijk onrustig zijn. Echter deze straat fungeert op dit moment als een hoofd
doorvoerstraat voor deze hele buurt richting Piet Heijn tunnel. Milieu technisch zal het effect van
de verkeersdruk op deze straat zeker zeer negatief zijn. Veel verkeer en hoogbouw in deze relatief
smalle straat zal zeker een negatief milieubelastend effect.
Daarnaast is straks de hoogbouw aan de Erstkade voltooid. De bewoners van de nieuwe flat zullen
waarschijnlijk ook door de Borneolaan hun weg gaan zoeken naar de Piet Heijn tunnel.
Mocht het waar zijn dat de Oostelijke Handelskade bij het winkelcentrum Brazilië één richting
verkeersstraat gaat worden dan betekent dat extra verkeersdruk op deze straat.

Ik denk dat het tijd is om na te gaan denken over de leefbaarheid van de Borneolaan.
Alternatieven als verkeersdrempels over de hele straat of één richting verkeer kunnen
voor deze straat oplossingen zijn om van deze straat een leefbare woonstraat te maken.
Het verbetert de veiligheid in ieder geval. Het feit dat in deze straat geen verkeersdrempels
aanwezig zijn tot aan de kruising bij de van Eesterenlaan betekent ook dat er vaak zeer hard
gereden wordt door deze straat. Soms levensgevaarlijk

Met deze voorstellen wil ik graag de wens uitspreken dat de leefbaarheid van deze straat in
overweging genomen gaat worden. Deze voorstellen kunnen er in ieder geval toe leiden dat
het doorvoer verkeer uit deze buurt en verder omgeving meer wordt verspreid over
hele buurt i.v.p al het verkeer alleen door de Borneolaan.


Met vriendelijke groeten

Wim Salis
tel: 06 54726707

email: wjsalis@xs4all.nl
Mensen die deze wens delen: 3
Personen die deze wens delen: 3

Wim Salis

Anita Frank

T!

Winn van Ras