Over de BuurtBalie OHG

Het Oostelijk Havengebied bruist van de initiatieven, organisaties en bewoners die zich inzetten voor de buurt én voor elkaar. Iedere dag is er wel iets te doen in onze buurt. Maar we horen ook vaak geluiden en opmerkingen dat er nergens een handig overzicht te vinden is van al deze activiteiten en organisaties.  

Het platform de BuurtBalie is in 2014 in de Indische Buurt opgezet als een antwoord op die vragen uit de buurt. Op een overzichtelijke manier biedt dit platform informatie over activiteiten, initiatieven, organisaties en evenementen in de Indische Buurt. We doen dit niet alleen: alle organisaties, initiatieven en bewoners plaatsen zelf hun activiteiten, vragen en antwoorden op de BuurtBalie. Onze rol is die van bemiddelaar, maar alleen als dat nodig is. De ervaring leert dat aanbod en vraag elkaar uitstekend weten te vinden op de BuurtBalie. Kortom: de BuurtBalie is een platform voor én door bewoners, met een beetje hulp van ons team.

We zijn dan ook heel trots om te kunnen melden dat in navolging van de Indische Buurt dit unieke platform in 2015 ook van start gaat in het Oostelijke Havengebied

De BuurtBalie ook in jouw buurt? Kijk hier voor meer informatie of mail naar: info@buurtbalie-ohg.nl 

Missie en doelstelling BuurtBalie

De missie van de BuurtBalie in het OHG is het in kaart brengen, verbinden en promoten van de bestaande maatschappelijke krachten in de buurt (via bewoners, zorg en welzijn en commerciële partijen). Het stimuleren van een actieve inzet van bewoners en bedrijven in de buurt, waardoor de potentie van bewoners, organisaties en beschikbare ruimtes optimaal gebruikt kan worden t.b.v. de levendigheid en samenhang in de buurt.

De BuurtBalie is een platform voor en door bewoners, ondernemers en buurtprofessionals; voor alle mensen die zich betrokken voelen bij de buurt.  Via de BuurtBalie kun je elkaar vinden, en samenwerken met andere initiatieven in de buurt.  Het geeft een helder en informatief overzicht van de buurtactiviteiten en initiatieven, van organisaties en evenementen en heeft als doel de samenhang in de buurt te vergroten.  De BuurtBalie is een middel om de bestaande (maatschappelijke ) initiatieven in de buurt te verbinden en te promoten.  Ook stimuleert de BB de actieve inzet van de bewoners en ondernemers.

Het team

Het beheer van de BuurtBalie Oostelijk Havengebied wordt uitgevoerd door de Buurtcooperatie OHG.

Actieve bewoners en organisaties vervullen een blijvende rol binnen het functioneren van de BuurtBalie in het Oostelijk Havengebied. Als aanjagers en verbinders zijn zij voor buurtbewoners en organisaties een laagdrempelig aanspreekpunt.

Naast deze groep buurtbewoners en - organisaties staat een enthousiast organisatieteam. Zij zijn verantwoordelijk voor het vertalen van de wensen van de bewoners en organisaties naar een goed functionerend platform.

Fotocredit

De foto op de header is de “sister bridges van Borneo-Sporenburg”, ontworpen door West 8.  Foto van Jeroen Musch , met toestemming van West 8.  

Meer info:  http://www.west8.com/projects/infrastructure/bridges_borneo_sporenburg/

 

Heb je vragen? Email: info@buurtbalie-ohg.nl

Tot ziens op de BuurtBalie of in de wijk,

namens de BuurtBalie OHG,

Meta de Vries (coördinator)