Het gebiedsplan voor IJburg en Zeeburgereiland

Het Gebiedsplan 2019 is door bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en ambtenaren samen opgesteld.

Hieronder zie je alle projecten die voor het plan zijn voorgesteld.

Projecten wel opgenomen in het gebiedsplan    |    Projecten niet opgenomen in het gebiedsplan

22 projecten

Buurtgids verwelkomt (nieuwe) bewoners

Een lokale gids zorgt ervoor dat (nieuwe) bewoners elkaar, de buurt, lokale ondernemers en buurtinit...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

5 reacties

3 updates

Statushouders op IJburg: op weg naar een inclusieve wijk

In mei 2018 hebben ruim 160 jonge nieuwe IJburgers tussen 18-28 jaar, van wie de helft statushouders...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

17 reacties

4 updates

Welkom in de wereld van JIP! Een jaar rond activiteiten op en rondom het Joris Ivensplein voor en door bewoners!

Een openluchtbioscoop, een lichtkunstwerk, live-muziek, silent disco, het vieren van vrijheid (5 mei...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

15 reacties

2 updates

IJburg Schoon

IJburg is een prachtige en unieke wijk in volle ontwikkeling, waar we met elkaar goed voor moeten zo...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

39 reacties

4 updates

Zeeburgereiland aan tafel!

4 thema-avonden: koken, eten en inspiratie. Deze informele avonden zijn bedoeld om de eilanders, sta...

Voorgesteld voor gebiedsplan 2019, maar niet opgenomen

10 reacties

Vrouwencafé (Zeeburgereiland en IJburg)

Dit is een maandelijks terugkerende informele activiteit voor vrouwen uit verschillende culturen op ...

Voorgesteld voor gebiedsplan 2019, maar niet opgenomen

20 reacties

Zeeburgereiland Connect

Zeeburgereiland Connect richt zich op het versterken van de verbinding en samenwerking tussen buurtb...

Voorgesteld voor gebiedsplan 2019, maar niet opgenomen

8 reacties

Expeditie SET: Kijk in de Wijk

Achtergrond:
Sinds in 2017 bekend werd dat er statushouders naar IJburg zouden komen is er veel aand...

Voorgesteld voor gebiedsplan 2019, maar niet opgenomen

14 reacties

Verhalen van onbekende IJburgers

Achtergrond
“IJburg is een wijk met zowel krachtige als kwetsbare bewoners. Het versterken van de rel...

Voorgesteld voor gebiedsplan 2019, maar niet opgenomen

14 reacties

SCHATGRAVERS Zeeburgereiland een projectvoorstel in het kader van veilig en prettig samenleven in een nieuwe gemengde wijk.

Op ons nieuwe eiland wonen steeds meer mensen, jong en oud. En er komen dagelijks nog nieuwe mensen ...

Voorgesteld voor gebiedsplan 2019, maar niet opgenomen

26 reacties

Puber aan de kook

Veel pubers eten teveel en bewegen te weinig. Vaak wordt dit gezien als de oorzaak van overgewicht b...

Voorgesteld voor gebiedsplan 2019, maar niet opgenomen

6 reacties

woonbootparadijs Pampus of Almere-Pampus

Vergis ik me, of loopt de gemeentegrens van Amsterdam inderdaad tot de Oostvaardersdijk bij Almere P...

Voorgesteld voor gebiedsplan 2019, maar niet opgenomen

2 reacties

crossterrein bij de elektriciteitscentrale

Het oogt mij nogal braak, de omgeving van de Uyllanderbrug. Daar is toch wel plek voor een crossterr...

Voorgesteld voor gebiedsplan 2019, maar niet opgenomen

6 reacties

Aanpak Joris Ivensplein

De aanpak van het Joris Ivensplein is in volle gang. Samen met bewoners, ondernemers, de school en vastgoedeigenaren is een plan gemaakt om van het plein een mooie en veilige plek te maken, waar men k...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

5 reacties

2 updates

Verbondenheid in de Sportheldenbuurt

De Sportheldenbuurt is een gloednieuwe buurt waar nog weinig verbondenheid is tussen bewoners en waar netwerken nog ontbreken. Er wordt gewerkt aan verschillende projecten om de verbinding in de buurt...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

5 reacties

5 updates

Toegang tot het water en gebruik van de oevers

Toegang tot het water en gebruik van de oevers zijn thema's die sterk leven op IJburg. Bewoners willen graag het water kunnen bereiken en gebruiken, aan het water verblijven, recreëren en spelen. In el...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

6 reacties

3 updates

Herinrichting oeverzone Steigereiland-Zuid

De oeverzone van Steigereiland-Zuid is de grasstrook op en langs de dijk, het talud en het water aan kant achter de bedrijfspanden, die nu vooral wordt gebruikt als hondenuitrenplek.

De bewoners van S...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

2 reacties

3 updates

Een verbonden buurt - Lopend vuurtje

100 mensen, 100 dagen, 100 ontmoetingen. Amsterdam Oost telt 130.000 mensen, meer dan 100 nationaliteiten en 60.000 huishoudens! Het project Lopend Vuurtje nodigt 100 buurtbewoners uit om met elkaar te...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

1 reactie

2 updates

Wij zijn IJburg. (Leer je buren kennen) (Inclusief IJburg)

Op IJburg wonen nu ongeveer 25.000 mensen. Dit zijn heel veel verschillende mensen, een mooie magische mensenmix. Leuk he?! Maar hoeveel ken je er daar nou van? In een omtrek van 500 meter rond je hui...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

5 reacties

1 update

Onderzoek naar eenzaamheid op IJburg/Zeeburgereiland

Uit de cijfers van de Amsterdamse gezondheidsmonitor 2016 blijkt dat er op IJburg/Zeeburgereiland relatief veel sprake is van eenzaamheid: binnen stadsdeel Oost komt ernstige eenzaamheid het meest voo...

Voorgesteld voor gebiedsplan 2019, maar niet opgenomen

Training Mental Health Aid aanbieden aan verschillende partijen

In 2018 zijn we begonnen met het aanbieden van de training Mental Health First Aid (MHFA). In deze training leren de deelnemers om te gaan met en eerste hulp te bieden aan mensen met (beginnende) psyc...

Voorgesteld voor gebiedsplan 2019, maar niet opgenomen

Waar wonen, werken en spelen wij? Zichtbaar maken van fotografen en filmmakers rond Joris Ivensplein

Op vier plekken in het Piet Zwarthof, de Johan van der Keukenstraat, Daguerrestraat en Joris Ivensplein worden foto’s/stills van de betreffende fotografen en filmmmakers aan de gevel gemonteerd. De bee...

Voorgesteld voor gebiedsplan 2019, maar niet opgenomen

6 reacties