Het gebiedsplan voor IJburg en Zeeburgereiland

Het Gebiedsplan 2019 is door bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en ambtenaren samen opgesteld.

Hieronder zie je alle projecten die voor het plan zijn voorgesteld.

Projecten wel opgenomen in het gebiedsplan    |    Projecten niet opgenomen in het gebiedsplan

24 projecten

Sportieve activering jeugd en Sportstimulering IJburg

Op pleinen organiseren we sport- en spelactiviteiten voor jongeren. Deze activiteiten hebben als doe...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

3 updates

Aanpak Joris Ivensplein

De aanpak van het Joris Ivensplein is in volle gang. Samen met bewoners, ondernemers, de school en vastgoedeigenaren is een plan gemaakt om van het plein een mooie en veilige plek te maken, waar men k...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

5 reacties

2 updates

Trainingen over CO2-impact en klimaatverandering

In 2018 is in stadsdeel Oost een experiment gestart met het geven van trainingen aan organisaties, studenten en bewoners over CO2-impact en klimaatverandering. De training (volgens een Engels concept) i...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

2 reacties

3 updates

Sportopleidingen voor bewoners

De afdeling Sportstimulering biedt opleidingen aan waarin jongeren en volwassenen leren om zelfstandig sportactiviteiten voor de buurt te organiseren en te begeleiden. Het mes snijdt aan twee kanten: ...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

3 reacties

3 updates

Verbondenheid in de Sportheldenbuurt

De Sportheldenbuurt is een gloednieuwe buurt waar nog weinig verbondenheid is tussen bewoners en waar netwerken nog ontbreken. Er wordt gewerkt aan verschillende projecten om de verbinding in de buurt...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

5 reacties

5 updates

Toegang tot het water en gebruik van de oevers

Toegang tot het water en gebruik van de oevers zijn thema's die sterk leven op IJburg. Bewoners willen graag het water kunnen bereiken en gebruiken, aan het water verblijven, recreëren en spelen. In el...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

6 reacties

3 updates

Herinrichting oeverzone Steigereiland-Zuid

De oeverzone van Steigereiland-Zuid is de grasstrook op en langs de dijk, het talud en het water aan kant achter de bedrijfspanden, die nu vooral wordt gebruikt als hondenuitrenplek.

De bewoners van S...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

2 reacties

3 updates

Kunstwerk op IJburg

Meer kunst in de openbare ruimte is een veelgehoorde wens onder IJburgers. Dit project is het vervolg op het project dat in 2018 is gestart. Beoogde loatie is het Steigerpark.

Opgenomen in gebiedsplan 2019

7 reacties

3 updates

Een verbonden buurt - Lopend vuurtje

100 mensen, 100 dagen, 100 ontmoetingen. Amsterdam Oost telt 130.000 mensen, meer dan 100 nationaliteiten en 60.000 huishoudens! Het project Lopend Vuurtje nodigt 100 buurtbewoners uit om met elkaar te...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

1 reactie

2 updates

Focus op de Jeugd

In 2019 gaan we onderzoeken in hoeverre het aanbod van activiteiten en voorzieningen voor de jeugd op IJburg aansluit bij de vraag.

Jongeren zelf krijgen hier een prominente rol in. Daarnaast streven ...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

2 reacties

2 updates

'Zo blijven wij gezond' light op IJburg

Stadsdeel Oost wil op IJburg een lightversie van het programma 'Zo blijven wij gezond' opzetten. In 2019 starten we met een project en introduceren wij dit thema bij diverse lokale professionals en be...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

3 updates

AutoMaatje

In Amsterdam Oost zitten veel mensen gedwongen thuis vanwege sociale of mobiliteitsproblemen. Dat kan leiden tot eenzaamheid. Het project AutoMaatje (gecoördineerd door Burennetwerk) helpt hen weer ond...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

3 updates

Locaties voor maatschappelijke activiteiten

Het aantal locaties waar maatschappelijke activiteiten kunnen plaatsvinden, is op IJburg gering. Ook voor jongerenactiviteiten is dit, vanwege de gedwongen verhuizing van het jongerencentrum, een aand...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

1 reactie

2 updates

Verdere ontwikkeling Pampuslaan en oprichting ondernemerscollectief

Met de komst van Centrumeiland ligt er een kans om de Pampuslaan verder te ontwikkelen. In 2018 is al een start gemaakt om de Pampuslaan samen met ondernemers en vastgoedeigenaren een kwaliteitsimpuls...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

1 update

Kwaliteitsimpuls Haven IJburg

Ondernemers in de haven van IJburg hebben samen met vastgoedeigenaren een ondernemersvereniging opgericht, en streven naar de totstandkoming van een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) in 2019. Vanuit de ...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

3 reacties

1 update

Werken aan een vreedzame wijk: Sportheldenbuurt

De gemeente Amsterdam streeft naar wijken waarin bewoners op een vreedzame wijze samenleven. Dat betekent: elkaar respecteren en weten om te gaan met verschillen. Hiervoor is het programma De Vreedzam...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

1 update

Impuls buurteconomie

Om het economische klimaat te versterken, stimuleren wij ondernemers om zich te verenigen, en werken we met bestaande ondernemersverenigingen samen. Ondernemersverenigingen kunnen gebruikmaken van ver...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

3 reacties

1 update

Ambitie om ondernemers Designstrip te organiseren in een BIZ

De ondernemersvereniging voor de Designstrip is, mede door het grote verloop van bedrijven, niet meer actief. Een aantal nieuwe ondernemers zou graag ondernemersvereniging 'Designstrip' nieuw leven inb...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

2 updates

Bespreekbaar en zichtbaar maken van seksuele en genderdiversiteit (vervolg)

In 2018 heeft de stichting Sex Matters in samenwerking met het IJburg College, Dynamo Jeugdwerk en andere partners gesprekken en activiteiten georganiseerd over jong zijn en jezelf kunnen zijn op IJbur...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

1 update

Participatie psychisch kwetsbare bewoners op IJburg vergroten

Onderzoek naar mogelijkheden om de participatie van bewoners met een psychische kwetsbaarheid op IJburg te verbeteren. Hiervoor gaan we in gesprek met onder meer Dynamo, GGD-wijkprofessionals, Mentrum...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

2 reacties

2 updates

Versterken kwaliteiten en gebruik van het Diemerpark

Door de ontwikkeling van IJburg is het Diemerpark een populair stadspark geworden: de voormalige vuilstortplaats is ontwikkeld tot een bijzonder park met een hoge natuurwaarde. Nu het park intensief w...

Voorgesteld voor gebiedsplan 2019, maar niet opgenomen

11 reacties

Vergroening IJburg

Er is behoefte aan gevarieerder gebruik van de beschikbare ruimte en aan uitbreiding en kwaliteitsverbetering van het groen. De inrichting van de Bert Haanstrakade maakt hier deel van uit.

Voorgesteld voor gebiedsplan 2019, maar niet opgenomen

Onderzoek naar eenzaamheid op IJburg/Zeeburgereiland

Uit de cijfers van de Amsterdamse gezondheidsmonitor 2016 blijkt dat er op IJburg/Zeeburgereiland relatief veel sprake is van eenzaamheid: binnen stadsdeel Oost komt ernstige eenzaamheid het meest voo...

Voorgesteld voor gebiedsplan 2019, maar niet opgenomen

Training Mental Health Aid aanbieden aan verschillende partijen

In 2018 zijn we begonnen met het aanbieden van de training Mental Health First Aid (MHFA). In deze training leren de deelnemers om te gaan met en eerste hulp te bieden aan mensen met (beginnende) psyc...

Voorgesteld voor gebiedsplan 2019, maar niet opgenomen