92 projecten
sorteer op:  

Extra inzet op een sterk economische invulling passend bij het werk-woon gebied Cruquiusweg op Cruquiseiland

Het Cruquiusgebied ontwikkeld zich tot een uniek werk- en woongebied. Bij de vernieuwing van het Cruquiusgebied hebben initiatiefnemers de gelegenheid om projecten uit te voeren die passen in de gewen...


Reageer 0 0

Luchtkwaliteit Veelaan

Er is nog een ander punt wat ik wil aandragen aangaande de luchtkwaliteit op de veelaan. Dit is meest vervuilde plaats (naast een plek op de molukkenstraat) in heel Amsterdam Oost als het gaat om fij

Reageer 0 0

Verkeer op de Veelaan

Mijn eerste punt is het verkeer op de Veelaan. De Veelaan is geclassificeerd als drukke verkeersweg (>10.000 auto's per etmaal) waar veel voetgangers gebruik maken mede door beide bushaltes. Ik vind

Reageer 0 0

Bedrijfsleven en zorg

Winkeliers en andere bedrijven dragen belangeloos bij aan de buurt. Mensen die zorg nodig hebben blijven langer thuis wonen en hebben dus in de buurt (informele) zorg nodig. Dit project houdt in dat

Reageer 1 0

Kunst en/of groen op de (blinde) muur van de sportzaal op Sporenburg

De sportzaal op Sporenburg heeft aan de kant van de Ertskade een grote blinde muur. Hierdoor heeft d...


Reageer 3 0

Jongeren - kunst en cultuur - verbinding

Afgelopen maand was er een kortdurend, mooi project in de buurt: SELFIE. Een project op initiatief v...


Reageer 5 0

Toekomstwerkplaats Oostelijk Havengebied

Bewoners verwoorden hun wensen en zoeken op basis daarvan verbinding met gemeente/stadsdeel. Het cre...


Reageer 5 0

Museum Perron Oost

Eberhard van der Laan schreef toen hij nog minister was over de werking van architectuur en kunst. "...


Reageer 7 0

Bankjes en groen aan de Veemkade

Op dit moment staan er langs de gehele kade in totaal 17 bankjes, alle gesitueerd rond het winkelcen...


Reageer 5 1

De eetbare buurt

Met een Plukroute kun je genieten van het groen en kun je de vruchten gratis plukken. Veel eetbaar g...

gebied: Oostelijk Havengebied

Reageer 5 0

De oosterzwam-buurtkwekerij

Met de Oosterzwam buurtkwekerij kunnen buurtbewoners met koffieprut oesterzwammen kweken. Op een cen...


Reageer 3 0

Zeeburgerkade Pakhuizen

De Zeeburgerkade is met haar pakhuizen beeldbepalend voor de historische waarde en identiteit van he...


Reageer 6 0

IJbaan in Oost

De onderlinge bereikbaarheid van gebieden in het Stadsdeel Oost en de verbindingen met andere delen ...


Reageer 2 1

Buurtinitiatief Verbetering Borneolaan

De wens van de bewoners van de Borneolaan: onze straat veranderen van een rommelige, versteende, onv...


Reageer 13 0

Wees Welkom

In 2018 komen er 100 studenten en jonge statushouders in de nieuwe tijdelijke bebouwing aan de Van L...


Reageer 1 0

Versterken van groen en biodiversiteit in de Architectenbuurt

Groen in tuinen, geveltuintjes en gras waar dat maar mogelijk is in de buurt kan veel verschil maken...


Reageer 8 0

Zomerdrukte Bogortuin

In 2017 is stadsdeel Oost in overleg met de omwonenden van de Bogortuin gestart met een aantal tijdelijke acties om de overlast op mooie dagen beheersbaar te maken. De drie grootste pijnpunten waren: ...


Reageer 1 0

Groen ontdekkingspad langs de oever

Op Sporenburg is langs de oever van de Ertskade een strook met groen. Het enige stukje ruig groen aa...


Reageer 5 0

vrijheid is ...... (en hoe ga je daar mee om?)

Inzet hier is vooral om jongeren uit de verschillende lagen van OHG bijeen te brengen en iets positiefs te laten toevoegen vanuit hun identiteit aan 4 en 5 mei. Dit kan worden gedaan door een video of...


Reageer 0 0

Speelplek voor jonge kinderen

In maart 2011 was er een initiatief voor een speelboot voor jonge kinderen bij de Zwijger. Nu 6 jaar...


Reageer 17 1

Rietlandpark

Vanuit de buurt is er de wens om de groen-, speel- en fietsvoorziening in het Rietlandpark te verbet...


Reageer 2 0

Ondersteuning ondernemersverenigingen

Ondernemersverenigingen kunnen in 2018 gebruik maken van verschillende subsidieregelingen zoals gebiedsbranding, economische stimulering, straatmanagement en andere ondernemersinitiatieven.

Niet ver...


Reageer 0 0

omgeving voetbalkooi opknappen

De voetbalkooi is enige tijd geleden opgeknapt, echter, de omgeving er om heen, niet. De bankjes en ...


Reageer 3 0

Maak de pleinen van Winkelcentrum Brazilië tot het hart van de BUURT

Maak van de pleinen aan weerszijde van het winkelcentrum een betere verblijf- en ontmoetingsruimte. Geef de pleinen een naam. Verbind de pleinen met de Veemkade en het water van de IJhaven.


Reageer 8 0

Ruil/reparatie/scheiding/recycle/inzamelcarrousel

Eens per maand op een wisselende plaats in de buurt een markt houden voor spullen die mensen niet meer nodig hebben, maar die nog wel gebruikt kunnen worden. Of die nog op een andere manier nut kunne

Reageer 2 0

Drijvende Tuinen

In het Oostelijk Havengebied liggen 5 drijvende tuinen naar het idee van provo-voorman en kunstenaar...


Reageer 14 0

BuurtBalie Oostelijk Havengebied verder ontwikkelen

Er wordt ingezet op een digitaal informatieplatform voor en door de buurt dat beantwoordt aan de behoeften van bewoners en professionals, en is afgestemd met de stedelijke informatievoorziening

in gebiedsplan

1 reactie

1 update

Gezinnen en ouderen uit de buurt, leer elkaar kennen

Ik geloof dat ouderen en jonge gezinnen, in een kleine buurtstraal, elkaar ontzettend kunnen helpen....


Reageer 3 0

Maak de scholen in OHG toekomstbehendig

Op een duurzame school voelen kinderen zich prettig. Ze hebben energie, en kunnen die energie ook kw...


Reageer 0 0

Fietsparkeren: meer rekken op Borneo-eiland en minder fietswrakken

Graag wil ik dat er meer fietsenrekken komen op Borneo-eiland. En dat de de fietswrakken vaker worden weggehaald.
Zeker op de Stuurmankade komen rolstoelers er soms niet door omdat er te veel fietsen ...


Reageer 0 0

Openbare toiletten in OHG (M/V)

Graag wil ik op strategische plekken in onze buurt schone en frisse openbare toiletten laten plaatsen. Dat moet in Amsterdam toch kunnen. We krijgen steeds meer wandelende en fietsende toeristen in de...


Reageer 1 1

Parkeerplaatsen in de Seinwachterstraat opofferen voor fietsenplekken

Er staan in de Seinwachterstraat te veel fietsen op de stoep die de doorgang op het voetpad belemmeren. Ik stel voor om enkele autoparkeerplaatsen op te offeren en er nietjes neer te zetten zodat de f...


Reageer 2 0

Cruquius Community BUILDING

Om de sociale cohesie in dit deel van de wijk vorm te geven heeft Cruquius Circulair een plan ontwik...


Reageer 3 0

Jongeren participatie makelaar

De Jongerenmakelaar richt op het ophalen van signalen met betrekking tot jongeren in hun gebied (wijk), het bevorderen van de samenwerking tussen verschillende partners, organisaties en jongeren en d

Reageer 2 0

Alliantie WIjkzorg Oost

In Amsterdam Oost is sinds juni 2017 de Alliantie Wijkzorg Oost actief. De Alliantie Wijkzorg heeft ...


Reageer 0 0

Leeftijdsvriendelijke bankjes

In Oost hebben we geleerd van het programma leeftijdsvriendelijke Indische Buurt, dat ontmoeting in de openbare ruimte voor alle leeftijden wordt gestimuleerd door het plaatsen van het juiste straatme...


Reageer 1 0

Brazilië aan het Water

Het zou fantastisch zijn als winkelcentrum Brazilië weer opengaat aan de waterkant. Het ligt al heel ...


Reageer 11 0

Een kringloopwinkel in de wijk

Nu Juttersdok weg is, missen we een kringloopwinkel in de buurt. Om overbodige, maar nog goede spullen te brengen en om te struinen en te kopen. Is het mogelijk dat er ergens in de buurt, desnoods vo

Reageer 4 0

Buurtgids verwelkomt alle nieuwe bewoners!

Een lokale gids (buurtbewoner) zorgt ervoor dat nieuwe bewoners elkaar, de buurt, lokale ondernemers...


Reageer 5 0

Sporenburg: extra sportactiviteiten tijdens bouwperiode

In 2018 zal rond Sporenburg veel bouwactiviteit plaatsvinden. daardoor zijn er minder sport- en speelplekken in de wijk beschikbaar. Gedurende de bouwperiode willen wij voor de jeugd extra binnensport...


Reageer 1 0

Beweegactiviteiten voor jonge kinderen en hun ouders

De Buurtsportcoach jeugd 6- van team sportstimulering werkt aan:

  • Ouder Kind Sport (OKS) en beweegmodules met sportaanbieders in samenwerking met voorscholen
  • Buurtsportactiviteiten voor jonge kinderen...

Reageer 1 0

Opleidingen sport voor bewoners

Door sportopleidingen voor bewoners willen we de sportkracht in de wijken te versterken, waardoor er...


Reageer 0 0

Via sport en spel activeren van jongeren.

We gaan diverse activiteiten organiseren om via sport en spel jongeren te activeren. Gemotiveerde jongeren bieden we scholing in sport, waarna zij worden ingezet voor activiteiten. Zo krijgen zij op ee...


Reageer 2 0

Ontwikkeling Steltloper Ertskade

Naast dat er een nieuwe woontoren (de Steltloper) wordt gerealiseerd, zal het stadsdeel ook de openb...


Reageer 2 0

Buurt supermarkt Java-eiland

Graag willen wij voor de oudere buurtbewoners pleiten voor een buurt supermarkt op het Java-eiland. Een buurtsuper voor primaire boodschappen. De doelgroep is divers, want ook ouders met een baan en d...


Reageer 5 0
Er zijn nog 47 meer projecten.Toon me de rest