Heb jij een initiatief of project die als doel hebben om het Oostelijk Havengebied mooier te maken? Van ontluikende ideeën tot daadwerkelijk uitgevoerde projecten. Laat het je buurtgenoten weten en plaats je project. 

Plaats een nieuw project
101 projecten

Buurtinitiatief Borneolaan - fase 2

In de zomer van 2018 is de gemeente gestart met het uitvoeren van een deel van de verbeterpunten die...


0 0

Eindeloze Verhalen over indianen uit Vuurland

Ga je mee op reis? Beleef de avonturen van Gaméla en Sisoi met hun ouders op de verhalenwebsite Einde...

Stimuleren oprichting ondernemersvereniging Java-eiland

Naar verwachting opent het Hotel Jakarta Amsterdam haar deuren in maart 2018. Het wordt een bijzonde...

12 reacties

Stimuleren samenwerking ondernemers Veemarkt

De Veemarkt is in de structuurvisie van Amsterdam aangewezen als binnenstedelijk stad verzorgend bed...

3 reacties

Ondernemers en bedrijven in de Zouthaven betrekken bij de ontwikkelingen in het gebied

De gemeenteraad heeft het besluit genomen dat touringcars uit de stad moeten verdwijnen. De Zouthave...

6 reacties

Economische invulling van het werk-woon gebied Cruquiusweg op Cruquiuseiland

Het Cruquiusgebied is in de Structuurvisie Amsterdam 2040 aangewezen als te ontwikkelen werk- en woon...

4 reacties

Luchtkwaliteit Veelaan

De Veelan is de meest vervuilde plaats (naast een plek op de Molukkenstraat) in heel Amsterdam Oost a...

3 reacties

Verkeer op de Veelaan

Mijn eerste punt is het verkeer op de Veelaan. De Veelaan is geclassificeerd als drukke verkeersweg ...

3 reacties

Bedrijfsleven & zorg

Winkeliers en andere bedrijven dragen belangeloos bij aan de buurt. Mensen die zorg nodig hebben bli...

6 reacties

2 updates

Kunst en/of groen op de (blinde) muur van de sportzaal op Sporenburg

De sportzaal op Sporenburg heeft aan de kant van de Ertskade een grote blinde muur. Hierdoor heeft d...

8 reacties

Jongeren - kunst en cultuur - verbinding

Afgelopen maand was er een kortdurend, mooi project in de buurt: SELFIE. Een project op initiatief v...

9 reacties

Toekomstwerkplaats Oostelijk Havengebied (OHG2025)

Bewoners verwoorden hun wensen en zoeken op basis daarvan verbinding met de gemeente en het stadsdee...

9 reacties

Museum Perron Oost

Eberhard van der Laan schreef toen hij nog minister was over de werking van architectuur en kunst. "...

16 reacties

4 updates

Bankjes en groen aan de Veemkade

Op dit moment staan er langs de gehele kade in totaal 17 bankjes, alle gesitueerd rond het winkelcen...

40 reacties

De eetbare buurt

Met een Plukroute kun je genieten van het groen en kun je de vruchten gratis plukken. Veel eetbaar g...

gebied: Oostelijk Havengebied

16 reacties

De oosterzwam-buurtkwekerij

Met de Oosterzwam buurtkwekerij kunnen buurtbewoners met koffieprut oesterzwammen kweken. Op een cen...

5 reacties

Zeeburgerkade Pakhuizen

De Zeeburgerkade is met haar pakhuizen beeldbepalend voor de historische waarde en identiteit van he...

15 reacties

IJbaan in Oost

De onderlinge bereikbaarheid van gebieden in het Stadsdeel Oost en de verbindingen met andere delen ...

10 reacties

Buurtinitiatief Verbetering Borneolaan

De wens van de bewoners van de Borneolaan: onze straat veranderen van een rommelige, versteende, onv...

21 reacties

Wees Welkom

In 2018 komen er 100 studenten en jonge statushouders in de nieuwe tijdelijke bebouwing aan de Van L...

2 reacties

Versterken van groen en biodiversiteit in de Architectenbuurt

Groen in tuinen, geveltuintjes en gras waar dat maar mogelijk is in de buurt kan veel verschil maken...

12 reacties

Groen ontdekkingspad langs de oever

Op Sporenburg is langs de oever van de Ertskade een strook met groen. Het enige stukje ruig groen aa...

9 reacties

Speelplek voor jonge kinderen

In maart 2011 was er een initiatief voor een speelboot voor jonge kinderen bij de Zwijger. Nu 6 jaar...

28 reacties

Rietlandpark

Vanuit de buurt is er de wens om de groen-, speel- en fietsvoorziening in het Rietlandpark te verbet...

3 reacties

1 update

omgeving voetbalkooi opknappen

De voetbalkooi is enige tijd geleden opgeknapt, echter, de omgeving er om heen, niet. De bankjes en ...

5 reacties

Drijvende Tuinen

In het Oostelijk Havengebied liggen 5 drijvende tuinen naar het idee van provo-voorman en kunstenaar...

28 reacties

Gezinnen en ouderen uit de buurt, leer elkaar kennen

Ik geloof dat ouderen en jonge gezinnen, in een kleine buurtstraal, elkaar ontzettend kunnen helpen....

5 reacties

Maak de scholen in OHG toekomstbehendig

Op een duurzame school voelen kinderen zich prettig. Ze hebben energie, en kunnen die energie ook kw...

3 reacties

Cruquius Community BUILDING

Om de sociale cohesie in dit deel van de wijk vorm te geven heeft Cruquius Circulair een plan ontwik...

6 reacties

Alliantie WIjkzorg Oost

In Amsterdam Oost is sinds juni 2017 de Alliantie Wijkzorg Oost actief. De Alliantie Wijkzorg heeft ...

Brazilië aan het Water

Het zou fantastisch zijn als winkelcentrum Brazilië weer opengaat aan de waterkant. Het ligt al heel ...

91 reacties

Buurtgids verwelkomt alle nieuwe bewoners!

Een lokale gids (buurtbewoner) zorgt ervoor dat nieuwe bewoners elkaar, de buurt, lokale ondernemers...

7 reacties

Opleidingen sport voor bewoners

Door sportopleidingen voor bewoners willen we de sportkracht in de wijken te versterken, waardoor er...

Ontwikkeling Steltloper Ertskade

Naast dat er een nieuwe woontoren (de Steltloper) wordt gerealiseerd, zal het stadsdeel ook de openb...

4 reacties

1 update

Kop Java

Jaren werd er gezocht naar een plan van internationale allure, iets van betekenis voor alle Amsterda...

9 reacties

Alternatief sport - en speelaanbod Sporenburg

Op Sporenburg verdwijnt er tijdelijk een aantal sport - en speelvoorzieningen door onder andere de b...

5 reacties

1 update

Meer gratis drinkwater-happertjes in het OHG

In onze buurt wordt steeds meer hard gelopen. Vooral op KNSM, Java, langs de Veemkade is het druk. M...

16 reacties

Versterken van samenwerking tussen buurtpartners en het Ouder Kind Team

Het Ouder en Kind Team kan een verbindende functie in de wijk hebben in het stimuleren van de pedago...

1 reactie

Beter gebruik armoede-voorzieningen door jeugdigen uit minima-huishoudens

In het Oostelijk havengebied wordt weinig gebruik gemaakt van de beschikbare voorzieningen voor mini...

2 reacties

Leefbare Borneolaan

Onze ambitie: Een vernieuwde Borneolaan als waardige entree tot het Oostelijk Havengebied

Wij zijn b...

Aansluiten bij initiatief Zeeburgerkade Pakhuizen

Onderzoeken hoe we kunnen aansluiten bij de ideeën van bewoners over dit deel van het historische gebied. Tevens voorbereiding van een proces om tot uitvoering te komen.

Proeftuin duurzaamheidsinitiatieven

Initiatieven van bewoners in het kader van duurzaamheid (laten) faciliteren.

Licht preventieve coaching van jongeren

In het kader van Jeugd en Veiligheid licht preventieve coaching van jongeren via sport, het lopen van rondes door de wijk om contact te maken met jongeren. Bij o.a. sportactiviteiten en het lopen van ...

Faciliteren van jongerenactiviteiten

Voor activiteiten waar accommodatie voor nodig is zal deze gezocht moeten worden in huur van bestaande panden die hiervoor (tijdelijk) beschikbaar zijn en mogelijk aangepast moeten worden.

Faciliteren groen-initiatieven van bewoners

Bewoners hebben projecten ingediend in het kader van (meer) groen. Dit budget is om ze te kunnen faciliteren.

Er zijn nog 56 meer projecten.Toon me de rest