Heb jij een initiatief of project die als doel hebben om het Oostelijk Havengebied mooier te maken? Van ontluikende ideeën tot daadwerkelijk uitgevoerde projecten. Laat het je buurtgenoten weten en plaats je project. 

Plaats een nieuw project
72 projecten

Stimuleren oprichting ondernemersvereniging Java-eiland

Naar verwachting opent het Hotel Jakarta Amsterdam haar deuren in maart 2018. Het wordt een bijzonde...

12 reacties

Stimuleren samenwerking ondernemers Veemarkt

De Veemarkt is in de structuurvisie van Amsterdam aangewezen als binnenstedelijk stad verzorgend bed...

3 reacties

Ondernemers en bedrijven in de Zouthaven betrekken bij de ontwikkelingen in het gebied

De gemeenteraad heeft het besluit genomen dat touringcars uit de stad moeten verdwijnen. De Zouthave...

6 reacties

Economische invulling van het werk-woon gebied Cruquiusweg op Cruquiuseiland

Het Cruquiusgebied is in de Structuurvisie Amsterdam 2040 aangewezen als te ontwikkelen werk- en woon...

4 reacties

Bedrijfsleven & zorg

Winkeliers en andere bedrijven dragen belangeloos bij aan de buurt. Mensen die zorg nodig hebben bli...

6 reacties

1 update

Jongeren - kunst en cultuur - verbinding

Afgelopen maand was er een kortdurend, mooi project in de buurt: SELFIE. Een project op initiatief v...

9 reacties

Toekomstwerkplaats Oostelijk Havengebied (OHG2025)

Bewoners verwoorden hun wensen en zoeken op basis daarvan verbinding met de gemeente en het stadsdee...

9 reacties

Museum Perron Oost

Eberhard van der Laan schreef toen hij nog minister was over de werking van architectuur en kunst. "...

16 reacties

De eetbare buurt

Met een Plukroute kun je genieten van het groen en kun je de vruchten gratis plukken. Veel eetbaar g...

gebied: Oostelijk Havengebied

16 reacties

De oosterzwam-buurtkwekerij

Met de Oosterzwam buurtkwekerij kunnen buurtbewoners met koffieprut oesterzwammen kweken. Op een cen...

5 reacties

Zeeburgerkade Pakhuizen

De Zeeburgerkade is met haar pakhuizen beeldbepalend voor de historische waarde en identiteit van he...

15 reacties

Wees Welkom

In 2018 komen er 100 studenten en jonge statushouders in de nieuwe tijdelijke bebouwing aan de Van L...

2 reacties

Versterken van groen en biodiversiteit in de Architectenbuurt

Groen in tuinen, geveltuintjes en gras waar dat maar mogelijk is in de buurt kan veel verschil maken...

12 reacties

Groen ontdekkingspad langs de oever

Op Sporenburg is langs de oever van de Ertskade een strook met groen. Het enige stukje ruig groen aa...

9 reacties

Rietlandpark

Vanuit de buurt is er de wens om de groen-, speel- en fietsvoorziening in het Rietlandpark te verbet...

3 reacties

omgeving voetbalkooi opknappen

De voetbalkooi is enige tijd geleden opgeknapt, echter, de omgeving er om heen, niet. De bankjes en ...

5 reacties

Drijvende Tuinen

In het Oostelijk Havengebied liggen 5 drijvende tuinen naar het idee van provo-voorman en kunstenaar...

28 reacties

Gezinnen en ouderen uit de buurt, leer elkaar kennen

Ik geloof dat ouderen en jonge gezinnen, in een kleine buurtstraal, elkaar ontzettend kunnen helpen....

5 reacties

Maak de scholen in OHG toekomstbehendig

Op een duurzame school voelen kinderen zich prettig. Ze hebben energie, en kunnen die energie ook kw...

3 reacties

Cruquius Community BUILDING

Om de sociale cohesie in dit deel van de wijk vorm te geven heeft Cruquius Circulair een plan ontwik...

6 reacties

Buurtgids verwelkomt alle nieuwe bewoners!

Een lokale gids (buurtbewoner) zorgt ervoor dat nieuwe bewoners elkaar, de buurt, lokale ondernemers...

7 reacties

Kop Java

Jaren werd er gezocht naar een plan van internationale allure, iets van betekenis voor alle Amsterda...

9 reacties

Alternatief sport - en speelaanbod Sporenburg

Op Sporenburg verdwijnt er tijdelijk een aantal sport - en speelvoorzieningen door onder andere de b...

5 reacties

Meer gratis drinkwater-happertjes in het OHG

In onze buurt wordt steeds meer hard gelopen. Vooral op KNSM, Java, langs de Veemkade is het druk. M...

16 reacties

Leefbare Borneolaan

Onze ambitie: Een vernieuwde Borneolaan als waardige entree tot het Oostelijk Havengebied

Wij zijn b...

Aansluiten bij initiatief Zeeburgerkade Pakhuizen

Onderzoeken hoe we kunnen aansluiten bij de ideeën van bewoners over dit deel van het historische gebied. Tevens voorbereiding van een proces om tot uitvoering te komen.

Proeftuin duurzaamheidsinitiatieven

Initiatieven van bewoners in het kader van duurzaamheid (laten) faciliteren.

Faciliteren groen-initiatieven van bewoners

Bewoners hebben projecten ingediend in het kader van (meer) groen. Dit budget is om ze te kunnen faciliteren.

Maatschappelijk programma locatie statushouders en jongeren Van Lohuizenlaan

Wij sluiten aan bij het programma n.a.v. het convenant dat wij hiervoor met de partners De Alliantie, Socius, Boost en Buurtcoöperatie OHG hebben gesloten.

Zomerdrukte Bogortuin

In 2017 is stadsdeel Oost in overleg met de omwonenden van de Bogortuin gestart met een aantal tijdelijke acties om de overlast op mooie dagen beheersbaar te maken. De drie grootste pijnpunten waren: ...

11 reacties

Cruquiusweg 84-86

Op deze locatie vindt een aantal activiteiten plaats waarbij een aantal jongeren en ouderen begeleid worden naar werk, onder andere door stagebegeleiding. Er worden leerwerkplekken gecreëerd. Daarbij w...

1 reactie

vrijheid is ...... (en hoe ga je daar mee om?)

Inzet hier is vooral om jongeren uit de verschillende lagen van OHG bijeen te brengen en iets positiefs te laten toevoegen vanuit hun identiteit aan 4 en 5 mei. Dit kan worden gedaan door een video of...

Ondersteuning ondernemers initiatieven

Ondernemersverenigingen kunnen in 2018 gebruik maken van verschillende subsidieregelingen zoals gebiedsbranding, economische stimulering, straatmanagement en andere ondernemers initiatieven.

Niet vere...

Maak de pleinen van Winkelcentrum Brazilië tot het hart van de BUURT

Maak van de pleinen aan weerszijde van het winkelcentrum een betere verblijf- en ontmoetingsruimte. Geef de pleinen een naam. Verbind de pleinen met de Veemkade en het water van de IJhaven.

29 reacties

Ruil/reparatie/scheiding/recycle/inzamelcarrousel

Eens per maand op een wisselende plaats in de buurt een markt houden voor spullen die mensen niet meer nodig hebben, maar die nog wel gebruikt kunnen worden. Of die nog op een andere manier nut kunnen...

3 reacties

BuurtBalie Oostelijk Havengebied verder ontwikkelen

Er wordt ingezet op een digitaal informatieplatform voor en door de buurt dat beantwoordt aan de behoeften van bewoners en professionals, en is afgestemd met de stedelijke informatievoorziening

in gebiedsplan

1 update

Fietsparkeren: meer rekken op Borneo-eiland en minder fietswrakken

Graag wil ik dat er meer fietsenrekken komen op Borneo-eiland. En dat de de fietswrakken vaker worden weggehaald.
Zeker op de Stuurmankade komen rolstoelers er soms niet door omdat er te veel fietsen ...

2 reacties

Openbare toiletten in OHG (M/V)

Graag wil ik op strategische plekken in onze buurt schone en frisse openbare toiletten laten plaatsen. Dat moet in Amsterdam toch kunnen. We krijgen steeds meer wandelende en fietsende toeristen in de...

7 reacties

Parkeerplaatsen in de Seinwachterstraat opofferen voor fietsenplekken

Er staan in de Seinwachterstraat te veel fietsen op de stoep die de doorgang op het voetpad belemmeren. Ik stel voor om enkele autoparkeerplaatsen op te offeren en er nietjes neer te zetten zodat de f...

3 reacties

Voortzetting veiligheid bij recreatie op of aan het water

Tijdens warme zomermaanden wordt veelvuldig gerecreëerd op en langs het water in het Oostelijk Havengebied. De locaties waar veelvuldig wordt gerecreëerd worden op veiligheid gecontroleerd. Waar mogelij...

Jongeren participatie makelaar

De Jongerenmakelaar richt op het ophalen van signalen met betrekking tot jongeren in hun gebied (wijk), het bevorderen van de samenwerking tussen verschillende partners, organisaties en jongeren en de...

2 reacties

Een kringloopwinkel in de wijk

Nu Juttersdok weg is, missen we een kringloopwinkel in de buurt. Om overbodige, maar nog goede spullen te brengen en om te struinen en te kopen. Is het mogelijk dat er ergens in de buurt, desnoods voo...

18 reacties

Beweegactiviteiten voor jonge kinderen en hun ouders

De Buurtsportcoach jeugd 6- van team sportstimulering werkt aan:

  • Ouder Kind Sport (OKS) en beweegmodules met sportaanbieders in samenwerking met voorscholen
  • Buurtsportactiviteiten voor jonge kinderen...

1 reactie

Via sport en spel activeren van jongeren.

We gaan diverse activiteiten organiseren om via sport en spel jongeren te activeren. Gemotiveerde jongeren bieden we scholing in sport, waarna zij worden ingezet voor activiteiten. Zo krijgen zij op ee...

3 reacties

Buurt supermarkt Java-eiland

Graag willen wij voor de oudere buurtbewoners pleiten voor een buurt supermarkt op het Java-eiland. Een buurtsuper voor primaire boodschappen. De doelgroep is divers, want ouders met een baan en/of de...

9 reacties

Er zijn nog 27 meer projecten.Toon me de rest