Heb jij een initiatief of project die als doel hebben om het Oostelijk Havengebied mooier te maken? Van ontluikende ideeën tot daadwerkelijk uitgevoerde projecten. Laat het je buurtgenoten weten en plaats je project. 

Plaats een nieuw project
195 projecten

Opknappen van Feike De Boerlaan even nummers

Het plaatsen van veel meer fietsen rekken en bloem bakken op de stoep over de hele lengte van Feike ...

1 reactie

Bijles in de Eester.

Op zaterdagochtend is er bijles in de Eester voor basisschoolleerlingen.

voedselverspilling in het Oostelijk Havengebied een halt toe roepen

Voedselverspilling is een groeiend probleem! Volgens een onderzoek gooit elke bewoner van Amsterdam ...

Badtimestories, verhalen voor het slapengaan, 29, 30 en 31 mei a.s. van 21.00-23.00u in de avond

LIVE | Telefonische voorlees-ervaring met professionele vertellers

Badtimestories, verhalen voor het...

Aquathermie: de energie ligt gewoon voor de deur!

Buurtbewoners Aad Verkleij en Siem Goede van de plaatselijke energiecommissie zijn druk bezig het Oo...

Zeeburg Ecostroom

Samen Groene Energie
Zonnepanelen zijn milieuvriendelijk, rendabel en voorzien van duurzame stroom, m...

Wordt toekomstbehendig in 2020 en begin NU!

Steeds meer mensen willen bijdragen aan de maatschappij door ‘iets groens te doen’. En dan groen in ...

Beheersbare zomerdrukte op populaire recreatieplekken

Vanaf 2016 heeft stadsdeel Oost maatregelen getroffen om de zomerdrukte in de Bogortuin beheersbaar te maken en te houden. Zo is er een gedeeltelijk barbecueverbod ingesteld, zijn er toiletten geplaat...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

1 update

Accommodatie Gouden Ei voor jongeren uit de buurt

Ten behoeve van het jongerenwerk in het Oostelijk Havengebied dat door Dynamo wordt uitgevoerd, gaan we het (mede)gebruik van het tijdelijk deels leegstaande schoolgebouw van het voormalige Gouden Ei ...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

1 update

Age Friendly OHG

We gaan kijken of we het Age Friendly-programma uit de Indische Buurt ook kunnen inzetten in het Oostelijk Havengebied. We onderzoeken mogelijkheden en voeren waar mogelijk ingrepen uit.

Zowel in de I...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

1 update

Fitnesstoestellen in de openbare ruimte

Naar aanleiding van een bewonersinitiatief ingediend in het gebiedsplan 2019 waarin bewoners de gemeente vragen om buiten op een sportieve manier te kunnen bewegen en daarvoor speciale fitnesstoestell...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

3 updates

Zeeburgerkade

De Zeeburgerkade ligt aan de Entrepothaven. Het is een gedeelde openbare ruimte voor voetgangers, fietsers en auto's. De inrichting van de kade laat voor de gebruikers te wensen over. Bewoners vragen ...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

1 update

Borneolaan

In de zomer van 2018 en 2019 is de gemeente gestart met het uitvoeren van verbeteringen die zijn aangedragen door Buurtinitiatief Borneolaan. Tijdens informatieavonden hebben bewoners aanvullende idee...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

1 update

Aanpak van de drukte op de Piet Heinkade

Op de Piet Heinkade vinden tegelijk verschillende projecten plaats. Het betreft stedelijke programma's en projecten zoals de Agenda Amsterdam Autoluw en Agenda Touringcar, en ook de ontwikkeling van O...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

1 update

Maatregelen openbare ruimte rondom winkelcentrum Brazilië

De openbare ruimte in de omgeving van winkelcentrum Brazilië wordt aangepakt. Er worden ontwerpen gemaakt voor de herinrichting van het Lloydplein en het Braziliëplein. Zodra deze in concept klaar zij...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

1 update

Opfrissen en/of vergroenen Architectenbuurt

De Architectenbuurt heeft een verouderde, stenige inrichting en bewoners hebben laten weten dat zij meer en diverser groen willen. Groen ziet er niet alleen fraai uit, maar zorgt ook voor lagere tempe...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

1 update

Groeninitiatieven gericht op vergroting van de biodiversiteit

Er bestaat zowel in het Oostelijk Havengebied als in de Indische Buurt behoefte aan meer of gevarieerdere groenvoorzieningen. Dit leidt tot meer verzoeken aan de gemeente én tot eigen initiatieven van...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

1 update

Faciliteren duurzaamheidsinitiatieven door de Buurtcoöperatie Oostelijk Havengebied

De Buurtcoöperatie Oostelijk Havengebied wil graag als spin in het web de bekendheid bij bewoners met de onderwerpen duurzaamheid, circulaire economie en klimaatneutraal verder vergroten. Wij facilite...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

1 update

Hulp bij het schrijven van een ondernemersplan

In november starten er studenten van de lerarenopleiding Bedrijfseconomie met een opdracht bij BOOT....

Gescheiden inzameling van GFE op Java eiland

Gooit u uw groente-, fruit-, en etensresten al apart weg?
Op Java eiland staan 16 GFE containers waar...

doe mee met Oosterzwam

Door Oosterzwam op te richten wil ik in Amsterdam (Oost) de transitie naar een circulaire economie v...

SYNC, 23 mei

Vol trots kondigen wij de officiele kick-off van het SYNC Project aan, het nieuwe project van ViiA!

...

de Wijktafel OHG

In Amsterdam Oost is sinds juni 2017 de Alliantie Wijkzorg Oost actief. De Alliantie Wijkzorg heeft ...

Impuls buurteconomie

Om het economische klimaat te versterken, stimuleren wij ondernemers om zich te verenigen, en werken we met bestaande ondernemersverenigingen samen. Ondernemersverenigingen kunnen gebruikmaken van ver...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

2 updates

Duurzaam toerisme

Het toenemende aantal bezoekers biedt kansen voor nieuw en divers ondernemerschap. Het toenemende bezoek heeft ook een keerzijde. De openbare ruimte wordt voller en er is overlast door het gedrag van ...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

2 updates

Onderzoek Deelgebied 8 Cruquius

Deelgebied 8 (Cruquiusweg 74 t/m 92) ontwikkelt zich tot een gemengd woon-werkgebied, net als de rest van Cruquius. Op dit moment onderzoeken we de mogelijkheden en wensen voor dit gebied. We willen o...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

1 update

Zorgnetwerk op de BuurtBalie

Niet alle bewoners van het Oostelijk Havengebied weten precies waar ze met een hulpvraag terecht kun...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

2 reacties

2 updates

Fitnesstoestellen in openbare ruimte

Fitnesstoestellen zoals crosstrainers en roeiapparaten op enkele plekken aan de noordkades van het K...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

12 reacties

4 updates

De BuurtCoach

De BuurtCoach helpt buurtbewoners in beweging te komen naar een oplossing, in de buurt, in hun werk ...

Voorgesteld voor gebiedsplan 2019, maar niet opgenomen

4 reacties

OHG Loop 2019 (5e editie)

Volgend jaar is er een speciale editie van de OHG Loop, het is namelijk ons 5-jarig jubileum en dat ...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

7 reacties

1 update

Verbeteren speelplek D.L Hudigstraat/C.J.K van Aalststraat

De speelplek in het woonblok is toe aan verbetering. Het speeltoestel zelf kan nog lang mee, maar st...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

4 reacties

1 update

Vervolg aanpak van de zomerdrukte in de Bogortuin

In 2018 heeft stadsdeel Oost opnieuw maatregelen getroffen om de zomerdrukte in de Bogortuin beheers...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

18 reacties

2 updates

Bottelierplein

Het Bottelierplein is een piepklein pleintje. Toch is het een centrale plek in het midden van de Sch...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

20 reacties

2 updates

Winkelcentrum Brazilië en omgeving: voortzetting participatieproces planvorming

In 2017 is gestart met het op een experimenteel democratische manier plannen te ontwikkelen voor het...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

3 updates

Maatregelen openbare ruimte rondom winkelcentrum Brazilië

Uit het participatieproces dat in 2017 en 2018 heeft plaatsgevonden in verband met winkelcentrum Bra...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

4 updates

Jongeren op koers met SAIL Academy

SAIL Academy is opgericht om ondernemers, maatschappelijke instellingen, jeugd en burgers in en rondom...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

11 reacties

1 update

Scooterparkeerplan dat aanvaardbaar is voor bewoners én scootereigenaren rond de Entrepotbrug/Entrepothof plus aanzet voor bredere aanpak scooterparkeren in het OHG

Dit voorstel gaat om het creëren van circa tien gemarkeerde parkeerplaatsen voor scooters/brommers bi...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

11 reacties

3 updates

Vernieuwde inrichting rondom voetbalkooi bij de van C. Eesterenlaan en van de groene stroken in de Feike de Boerlaan

Het plein rondom de voetbalkooi zie ik graag opnieuw ingericht:

In het midden zie ik graag een 'gro...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

3 reacties

1 update

Energiespreekuur in het Oostelijk Havengebied

In het Oostelijk Havengebied wordt eens per maand een gratis inloop Energiespreekuur voor bewoners g...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

3 reacties

2 updates

Een plek voor kinderen, jongeren en de buurt

We willen een (mobiele) plek voor jeugdigen realiseren, waar vanuit een jongerenwerker van sport- en spelactiviteiten organiseert in de Borneokooi en op het Hildo Kropplein. Dynamo zal de bus opkanppen ...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

1 reactie

1 update

Overstap naar schone energie voor huishoudens in het OHG

Een groot deel van de woningen in het OHG wordt nog verwarmd middels gasgestookte CV. Overstap naar ...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

3 reacties

2 updates

Faciliteren duurzaamheidsactiviteiten

Het stadsdeel wil initiatieven op het gebied van duurzaamheid faciliteren.

Opgenomen in gebiedsplan 2019

2 reacties

1 update

Eesterfestival 2019 - Toekomstfestival

Volgend jaar willen we weer het Eesterfestival organiseren. Komend jaar zal dit festival in het teke...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

10 reacties

1 update

Cultuur op Recept

Het afgelopen jaar is Welzijn op Recept geïntroduceerd. Artsen schrijven geen recept uit voor medici...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

3 reacties

2 updates

Pilot Kunst op Recept

Deelname aan culturele activiteiten – passief (als bezoeker) dan wel actief (als vrijwilliger of door zelf kunst te beoefenen) – kan een positief effect hebben op het welzijn, het welbevinden en de pe...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

2 updates

Er zijn nog 150 meer projecten.Toon me de rest