Heb jij een initiatief of project die als doel hebben om het Oostelijk Havengebied mooier te maken? Van ontluikende ideeën tot daadwerkelijk uitgevoerde projecten. Laat het je buurtgenoten weten en plaats je project. 

Plaats een nieuw project
104 projecten

Aansluiten bij initiatief Zeeburgerkade Pakhuizen

Onderzoeken hoe we kunnen aansluiten bij de ideeën van bewoners over dit deel van het historische gebied. Tevens voorbereiding van een proces om tot uitvoering te komen.


0 0

Proeftuin duurzaamheidsinitiatieven

Initiatieven van bewoners in het kader van duurzaamheid (laten) faciliteren.


0 0

Licht preventieve coaching van jongeren

In het kader van Jeugd en Veiligheid licht preventieve coaching van jongeren via sport, het lopen van rondes door de wijk om contact te maken met jongeren. Bij o.a. sportactiviteiten en het lopen van ...


0 0

Faciliteren van jongerenactiviteiten

Voor activiteiten waar accommodatie voor nodig is zal deze gezocht moeten worden in huur van bestaande panden die hiervoor (tijdelijk) beschikbaar zijn en mogelijk aangepast moeten worden.


0 0

Faciliteren groen-initiatieven van bewoners

Bewoners hebben projecten ingediend in het kader van (meer) groen. Dit budget is om ze te kunnen faciliteren.


0 0

Aansluiten met uitvoering bij Buurtinitiatief Verbetering Borneolaan

Om in te gaan op voorstellen van de bewoners voor aanpassingen aan de openbare ruimte.


0 0

Maatschappelijk programma locatie statushouders en jongeren Van Lohuizenlaan

Wij sluiten aan bij het programma n.a.v. het convenant dat wij hiervoor met de partners De Alliantie, Socius, Boost en Buurtcoöperatie OHG hebben gesloten.


0 0

Stimuleren oprichting ondernemersvereniging Java-eiland

Naar verwachting opent het Hotel Jakarta Amsterdam haar deuren in maart 2018. Het wordt een bijzonde...


6 4

Stimuleren samenwerking ondernemers Veemarkt

De Veemarkt is in de structuurvisie van Amsterdam aangewezen als binnenstedelijk stad verzorgend bed...


2 1

Ondernemers en bedrijven in de Zouthaven betrekken bij de ontwikkelingen in het gebied

De gemeenteraad heeft het besluit genomen dat touringcars uit de stad moeten verdwijnen. De Zouthave...


1 1

Economische invulling van het werk-woon gebied Cruquiusweg op Cruquiuseiland

Het Cruquiusgebied is in de Structuurvisie Amsterdam 2040 aangewezen als te ontwikkelen werk- en woon...


2 0

Luchtkwaliteit Veelaan

De Veelan is de meest vervuilde plaats (naast een plek op de Molukkenstraat) in heel Amsterdam Oost a...


1 2

Verkeer op de Veelaan

Mijn eerste punt is het verkeer op de Veelaan. De Veelaan is geclassificeerd als drukke verkeersweg ...


0 2

Bedrijfsleven & zorg

Winkeliers en andere bedrijven dragen belangeloos bij aan de buurt. Mensen die zorg nodig hebben bli...


4 0

Kunst en/of groen op de (blinde) muur van de sportzaal op Sporenburg

De sportzaal op Sporenburg heeft aan de kant van de Ertskade een grote blinde muur. Hierdoor heeft d...


7 0

Jongeren - kunst en cultuur - verbinding

Afgelopen maand was er een kortdurend, mooi project in de buurt: SELFIE. Een project op initiatief v...


9 0

Toekomstwerkplaats Oostelijk Havengebied

Bewoners verwoorden hun wensen en zoeken op basis daarvan verbinding met de gemeente en het stadsdee...


7 0

Museum Perron Oost

Eberhard van der Laan schreef toen hij nog minister was over de werking van architectuur en kunst. "...


16 0

Bankjes en groen aan de Veemkade

Op dit moment staan er langs de gehele kade in totaal 17 bankjes, alle gesitueerd rond het winkelcen...


19 16

De eetbare buurt

Met een Plukroute kun je genieten van het groen en kun je de vruchten gratis plukken. Veel eetbaar g...

gebied: Oostelijk Havengebied

15 0

De oosterzwam-buurtkwekerij

Met de Oosterzwam buurtkwekerij kunnen buurtbewoners met koffieprut oesterzwammen kweken. Op een cen...


5 0

Zeeburgerkade Pakhuizen

De Zeeburgerkade is met haar pakhuizen beeldbepalend voor de historische waarde en identiteit van he...


11 0

IJbaan in Oost

De onderlinge bereikbaarheid van gebieden in het Stadsdeel Oost en de verbindingen met andere delen ...


5 4

Buurtinitiatief Verbetering Borneolaan

De wens van de bewoners van de Borneolaan: onze straat veranderen van een rommelige, versteende, onv...


20 0

Wees Welkom

In 2018 komen er 100 studenten en jonge statushouders in de nieuwe tijdelijke bebouwing aan de Van L...


2 0

Versterken van groen en biodiversiteit in de Architectenbuurt

Groen in tuinen, geveltuintjes en gras waar dat maar mogelijk is in de buurt kan veel verschil maken...


11 0

Zomerdrukte Bogortuin

In 2017 is stadsdeel Oost in overleg met de omwonenden van de Bogortuin gestart met een aantal tijdelijke acties om de overlast op mooie dagen beheersbaar te maken. De drie grootste pijnpunten waren: ...


10 0

Cruquiusweg 84-86

Op deze locatie vindt een aantal activiteiten plaats waarbij een aantal jongeren en ouderen begeleid worden naar werk, onder andere door stagebegeleiding. Er worden leerwerkplekken gecreëerd. Daarbij w...


1 0

Groen ontdekkingspad langs de oever

Op Sporenburg is langs de oever van de Ertskade een strook met groen. Het enige stukje ruig groen aa...


6 0

vrijheid is ...... (en hoe ga je daar mee om?)

Inzet hier is vooral om jongeren uit de verschillende lagen van OHG bijeen te brengen en iets positiefs te laten toevoegen vanuit hun identiteit aan 4 en 5 mei. Dit kan worden gedaan door een video of...


0 0

Speelplek voor jonge kinderen

In maart 2011 was er een initiatief voor een speelboot voor jonge kinderen bij de Zwijger. Nu 6 jaar...


18 6

Rietlandpark

Vanuit de buurt is er de wens om de groen-, speel- en fietsvoorziening in het Rietlandpark te verbet...


2 0

Ondersteuning ondernemers initiatieven

Ondernemersverenigingen kunnen in 2018 gebruik maken van verschillende subsidieregelingen zoals gebiedsbranding, economische stimulering, straatmanagement en andere ondernemers initiatieven.

Niet vere...


0 0

omgeving voetbalkooi opknappen

De voetbalkooi is enige tijd geleden opgeknapt, echter, de omgeving er om heen, niet. De bankjes en ...


4 0

Maak de pleinen van Winkelcentrum Brazilië tot het hart van de BUURT

Maak van de pleinen aan weerszijde van het winkelcentrum een betere verblijf- en ontmoetingsruimte. Geef de pleinen een naam. Verbind de pleinen met de Veemkade en het water van de IJhaven.


14 10

Ruil/reparatie/scheiding/recycle/inzamelcarrousel

Eens per maand op een wisselende plaats in de buurt een markt houden voor spullen die mensen niet meer nodig hebben, maar die nog wel gebruikt kunnen worden. Of die nog op een andere manier nut kunnen...


3 0

Drijvende Tuinen

In het Oostelijk Havengebied liggen 5 drijvende tuinen naar het idee van provo-voorman en kunstenaar...


22 0

BuurtBalie Oostelijk Havengebied verder ontwikkelen

Er wordt ingezet op een digitaal informatieplatform voor en door de buurt dat beantwoordt aan de behoeften van bewoners en professionals, en is afgestemd met de stedelijke informatievoorziening

in gebiedsplan

1 reactie

1 update

Gezinnen en ouderen uit de buurt, leer elkaar kennen

Ik geloof dat ouderen en jonge gezinnen, in een kleine buurtstraal, elkaar ontzettend kunnen helpen....


3 0

Maak de scholen in OHG toekomstbehendig

Op een duurzame school voelen kinderen zich prettig. Ze hebben energie, en kunnen die energie ook kw...


2 0

Fietsparkeren: meer rekken op Borneo-eiland en minder fietswrakken

Graag wil ik dat er meer fietsenrekken komen op Borneo-eiland. En dat de de fietswrakken vaker worden weggehaald.
Zeker op de Stuurmankade komen rolstoelers er soms niet door omdat er te veel fietsen ...


1 1

Openbare toiletten in OHG (M/V)

Graag wil ik op strategische plekken in onze buurt schone en frisse openbare toiletten laten plaatsen. Dat moet in Amsterdam toch kunnen. We krijgen steeds meer wandelende en fietsende toeristen in de...


4 3

Parkeerplaatsen in de Seinwachterstraat opofferen voor fietsenplekken

Er staan in de Seinwachterstraat te veel fietsen op de stoep die de doorgang op het voetpad belemmeren. Ik stel voor om enkele autoparkeerplaatsen op te offeren en er nietjes neer te zetten zodat de f...


3 0

Cruquius Community BUILDING

Om de sociale cohesie in dit deel van de wijk vorm te geven heeft Cruquius Circulair een plan ontwik...


5 0

Voortzetting veiligheid bij recreatie op of aan het water

Tijdens warme zomermaanden wordt veelvuldig gerecreëerd op en langs het water in het Oostelijk Havengebied. De locaties waar veelvuldig wordt gerecreëerd worden op veiligheid gecontroleerd. Waar mogelij...


0 0
Er zijn nog 59 meer projecten.Toon me de rest