Heb jij een initiatief of project die als doel hebben om het Oostelijk Havengebied mooier te maken? Van ontluikende ideeën tot daadwerkelijk uitgevoerde projecten. Laat het je buurtgenoten weten en plaats je project. 

Plaats een nieuw project
199 projecten

Eindeloze Verhalen over kano-nomaden uit Vuurland

Ga je mee op reis? Beleef de avonturen van Gaméla en Sisoi met hun ouders op de verhalenwebsite Eind...

2 updates

Opknappen van Feike De Boerlaan even nummers

Het plaatsen van veel meer fietsen rekken en bloem bakken op de stoep over de hele lengte van Feike ...

1 reactie

Bijles in de Eester.

Op zaterdagochtend is er bijles in de Eester voor basisschoolleerlingen.

voedselverspilling in het Oostelijk Havengebied een halt toe roepen

Voedselverspilling is een groeiend probleem! Volgens een onderzoek gooit elke bewoner van Amsterdam ...

Badtimestories, verhalen voor het slapengaan, 29, 30 en 31 mei a.s. van 21.00-23.00u in de avond

LIVE | Telefonische voorlees-ervaring met professionele vertellers

Badtimestories, verhalen voor het...

Aquathermie: de energie ligt gewoon voor de deur!

Buurtbewoners Aad Verkleij en Siem Goede van de plaatselijke energiecommissie zijn druk bezig het Oo...

Maak van Piet Heinkade een echte groene woonbuurt

1. Beschouw de Piet Heinkade niet meer als snelle autoroute maar als een volwaardige woonbuurt!
2. V...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

65 reacties

8 updates

Zeeburg Ecostroom

Samen Groene Energie
Zonnepanelen zijn milieuvriendelijk, rendabel en voorzien van duurzame stroom, m...

Verwijderen hekjes Lage Brug (tussen Borneo Eiland en Sporenburg)

HET VOORSTEL

Voor veel buurtbewoners van Borneo Eiland, Sporenburg en de rest van het Oostelijk Hav...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

15 reacties

2 updates

Fietsvriendelijker maken van het fietspad door de Tuinen/Java-eiland.

Een mooi en rustig fietspad gaat helemaal over het Java-eiland. Het is een goed alternatief voor de ...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

10 reacties

2 updates

Fietspad langs de Sumatrakade

De Sumatrakade is een mooie en snelle fietsroute naar CS. De route is echter druk en smal. Er rijden...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

7 reacties

2 updates

Bomen met ronde zitjes

Op bepaalde plekken zou ik graag de menselijke maat terug willen zien, waar mensen naar toetrekken, ...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

24 reacties

3 updates

Meer fietsnietjes bij Albert Heijn/winkelcentrum Brazilië

Aanvankelijk stonden hier drie nietjes. Later gelukkig vermeerderd naar een twintigtal, maar dat is ...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

12 reacties

3 updates

Winkelcentrum Brazilië en omgeving: voortzetting participatieproces planvorming

In 2017 is gestart met het op een experimenteel democratische manier plannen te ontwikkelen voor het...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

3 updates

Maatregelen openbare ruimte rondom winkelcentrum Brazilië

Uit het participatieproces dat in 2017 en 2018 heeft plaatsgevonden in verband met winkelcentrum Bra...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

4 updates

Honderd banken langs alle kades

Wat is er nou mooier dan een bankje op de kade om naar de schepen of naar het water te kijken. Waaro...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

24 reacties

4 updates

Buurtinitiatief Borneolaan - fase 2

In de zomer van 2018 is de gemeente gestart met het uitvoeren van een deel van de verbeterpunten die...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

18 reacties

2 updates

Vervolg aanpak van de zomerdrukte in de Bogortuin

In 2018 heeft stadsdeel Oost opnieuw maatregelen getroffen om de zomerdrukte in de Bogortuin beheers...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

18 reacties

2 updates

Mien Ruys Plantsoen

Plantsoen wordt momenteel minimaal gebruikt door de bewoners. Het oogt vervallen en is daarmee niet ...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

14 reacties

2 updates

Bottelierplein

Het Bottelierplein is een piepklein pleintje. Toch is het een centrale plek in het midden van de Sch...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

20 reacties

2 updates

Cultuur op Recept

Het afgelopen jaar is Welzijn op Recept geïntroduceerd. Artsen schrijven geen recept uit voor medici...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

3 reacties

2 updates

Goed begaanbare trottoirs

Her en der in het gebied is voor een ruwe, hobbelige bestrating gekozen. Dat is onprettig en hinderl...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

8 reacties

4 updates

Opfrissen en vergroenen Architectenbuurt

De Architectenbuurt heeft een verouderde, stenige inrichting met saai en slecht onderhouden groen, o...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

7 reacties

4 updates

Zorgnetwerk op de BuurtBalie

Niet alle bewoners van het Oostelijk Havengebied weten precies waar ze met een hulpvraag terecht kun...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

2 reacties

2 updates

Beweegactiviteiten voor jonge kinderen en hun ouders

Als onderdeel van de buurtaanpak 'Zo blijven wij gezond' hebben wij extra aandacht voor kinderen tot...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

1 reactie

3 updates

Tweerichtingsverkeer fietspad Panamalaan

Op de Panamalaan rijden er tussen de Borneolaan en de Cruquisweg aan de bewoonde kant van de straat v...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

19 reacties

2 updates

Fitnesstoestellen in openbare ruimte

Fitnesstoestellen zoals crosstrainers en roeiapparaten op enkele plekken aan de noordkades van het K...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

12 reacties

4 updates

Scooterparkeerplan dat aanvaardbaar is voor bewoners én scootereigenaren rond de Entrepotbrug/Entrepothof plus aanzet voor bredere aanpak scooterparkeren in het OHG

Dit voorstel gaat om het creëren van circa tien gemarkeerde parkeerplaatsen voor scooters/brommers bi...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

11 reacties

3 updates

KNSM laan bestemmingsverkeer only

Er kpmen teveel nutteloze touringcars langs rijden zonder echt te genieten van de architectuur. Stap...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

7 reacties

3 updates

Wordt toekomstbehendig in 2020 en begin NU!

Steeds meer mensen willen bijdragen aan de maatschappij door ‘iets groens te doen’. En dan groen in ...

Een groene omgeving voor de leerlingen en de buurt van de 8e Montessorischool - Borneokade 103

Het vergroenen van de schoolomgeving. In de huidige situatie (zie foto’s) zijn er geen goede voorzien...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

16 reacties

3 updates

Pluktuin op het spoorwegtalud

Op het spoorwegtalud aan de Panamalaan bomen, struiken en ander groen planten waar je van kan oogste...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

10 reacties

2 updates

Overstap naar schone energie voor huishoudens in het OHG

Een groot deel van de woningen in het OHG wordt nog verwarmd middels gasgestookte CV. Overstap naar ...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

3 reacties

2 updates

Energiespreekuur in het Oostelijk Havengebied

In het Oostelijk Havengebied wordt eens per maand een gratis inloop Energiespreekuur voor bewoners g...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

3 reacties

2 updates

Duurzaam OHG

Duurzaam OHG inventariseert, stimuleert, initieert, ondersteunt en faciliteert duurzame initiatieven...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

5 reacties

2 updates

Buurtgids verwelkomt (nieuwe) bewoners

Een lokale gids zorgt ervoor dat (nieuwe) bewoners elkaar, de buurt, lokale ondernemers en buurtinit...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

5 reacties

2 updates

Trainingen over CO2-impact en klimaatverandering

In 2018 is in stadsdeel Oost een experiment gestart met het geven van trainingen aan organisaties, s...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

2 reacties

3 updates

Hulp bij het schrijven van een ondernemersplan

In november starten er studenten van de lerarenopleiding Bedrijfseconomie met een opdracht bij BOOT....

Groene moswand /fijnstoffilter/ citytree installeren langs piet heinkade ter hoogte van school

Nu er (nog) meer verkeer verwacht wordt over de Piet Heinkade zou ik het heel goed vinden om een of ...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

22 reacties

1 update

Geveltuintjes aan de Panamalaan en in de Dirk Vreekenstraat

Afgelopen september 2018 is de Borneolaan met meer groen heel mooi geworden. Daarbij zijn ook lange ...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

8 reacties

1 update

Borneolaan: netter, gezelliger & veiliger

De Borneolaan heeft onlangs wat meer groen en fietsnietjes gekregen. Deze straat zou echter nog nett...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

3 reacties

2 updates

Pleinactiviteiten voor jongeren

Pleinen lenen zich uitstekend voor buurtgerichte sport- en spelactiviteiten. Daarom wil de afdeling ...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

1 update

Speeltuintje voor jonge kinderen met kindvriendelijk terras

Anne&Max, lunchrestaurant op het Lloydplein wil graag met een aantal bewoners rond de Veemkade een sp...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

36 reacties

1 update

Toestellen speelplek C. van Aalststraat vervangen

De speelvoorzieningen in de C. van Aalststraat zijn aan vervanging toe. Stadsdeel Oost wil in 2019 i...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

1 update

Speeltoestel Levantplein vervangen

Het combinatietoestel op het Levantplein is aan vervanging toe. Stadsdeel Oost wil in 2019 in samens...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

4 reacties

1 update

Er zijn nog 154 meer projecten.Toon me de rest