Project in gebiedsplan 2020   

Beheersbare zomerdrukte op populaire recreatieplekken

A
Geplaatst op 13 november 19, 16:00 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2020 - Indische Buurt en Oostelijk Havengebied

Dit project maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan 2020 - Indische Buurt en Oostelijk Havengebied
Focusopgave Leefbaarheid en balans in de drukte

Vanaf 2016 heeft stadsdeel Oost maatregelen getroffen om de zomerdrukte in de Bogortuin beheersbaar te maken en te houden. Zo is er een gedeeltelijk barbecueverbod ingesteld, zijn er toiletten geplaatst en houden stewards toezicht.
We constateren dat er op meerdere plekken in het Oostelijk Havengebied overlast is als gevolg van zomerrecreatie, onder andere rond de recreatiesteiger aan de Borneokade. Deze recreatiesteiger wordt net als de locatie Bogortuin toegevoegd aan de Aanpak Overlast door Zomerrecreatie van stadsdeel Oost.

Toelichting

In het waterrijke stadsdeel Oost is het op meerdere locaties (erg) druk op mooie zomerse dagen. Voor direct omwonenden kan dit gepaard gaan met overlast. Hier ontstaat een spanningsveld tussen de behoefte om te recreëren en de leefbaarheid voor omwonenden. Het stadsdeel streeft naar een goede balans tussen de verschillende belangen.

Gewenst resultaat De omgeving van populaire recreatieplekken blijft ook in de zomermaanden leefbaar.
1 project-update

Irene Moes

2-okt-2020 09:06
Project volgens planning

De locaties Bogortuin en Recreatiesteiger Borneokade maken onderdeel uit van de Aanpak Overlast door Zomerrecreatie 2020. Deze aanpak is in april 2020 vastgesteld door het dagelijks bestuur. Doel van de aanpak is het bieden van de mogelijkheid om te recreëren in de openbare ruimte, met het besef dat...

Lees meer
0

Open de update in eigen pagina