Project in gebiedsplan 2020   

Age Friendly OHG

A
geplaatst op 12 november 19, 16:32 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2020 - Indische Buurt en Oostelijk Havengebied

Dit project maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan 2020 - Indische Buurt en Oostelijk Havengebied
Focusopgave Meer kansen voor kwetsbare bewoners en ouderen

We gaan kijken of we het Age Friendly-programma uit de Indische Buurt ook kunnen inzetten in het Oostelijk Havengebied. We onderzoeken mogelijkheden en voeren waar mogelijk ingrepen uit.

Zowel in de Indische Buurt als in het Oostelijk Havengebied zien we dat de groep ouderen groter wordt. In het Oostelijk Havengebied is deze stijging zelfs het hoogst van heel Oost. We onderzoeken in hoeverre (woon)voorzieningen en de openbare ruimte op deze groep afgestemd zijn. Om te zorgen dat ouderen prettig in de buurt kunnen blijven wonen en niet vereenzamen, kijken we ook of er voldoende activiteiten en omtmoetingsplekken zijn die aansluiten bij hun wensen en behoeften.

Gewenst resultaat Een leefomgeving die voldoende is afgestemd op ouderen, zonder belemmeringen om naar buiten te gaan en anderen te ontmoeten.