Project in gebiedsplan 2020   

Fitnesstoestellen in de openbare ruimte

A
geplaatst op 12 november 19, 16:24 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2020 - Indische Buurt en Oostelijk Havengebied

Dit project maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan 2020 - Indische Buurt en Oostelijk Havengebied
Focusopgave Leefbaarheid en balans in de drukte

Naar aanleiding van een bewonersinitiatief ingediend in het gebiedsplan 2019 waarin bewoners de gemeente vragen om buiten op een sportieve manier te kunnen bewegen en daarvoor speciale fitnesstoestellen te plaatsen, kunnen we in 2020 twee fitnesstoestellen plaatsen. We gaan daarvoor in gesprek met buurtbewoners. Wanneer dit tot een definitieve keuze voor locaties leidt, zullen de toestellen worden geplaatst.

Gewenst resultaat Twee fitnesstoestellen in de openbare ruimte van het Oostelijk Havengebied.
1 project-update

Geertje Spinder

Project volgens planning

In 2019 is van verschillende locaties onderzocht of deze geschikt zijn om fitnesstoestellen te plaatsen. In 2020 wordt dit onderzoek voorgezet. Daarnaast is onderzocht of fitnesstoestellen in de openbare ruimte overlast veroorzaken. Amsterdam kent 39 locaties waar fitnesstoestellen in de openbare Lees meer
13-jan-2020 11:02