Project in gebiedsplan 2020   

Opfrissen en/of vergroenen Architectenbuurt

A
Geplaatst op 11 november 19, 13:13 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2020 - Indische Buurt en Oostelijk Havengebied

Dit project maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan 2020 - Indische Buurt en Oostelijk Havengebied
Focusopgave Duurzame leefomgeving

De Architectenbuurt heeft een verouderde, stenige inrichting en bewoners hebben laten weten dat zij meer en diverser groen willen. Groen ziet er niet alleen fraai uit, maar zorgt ook voor lagere temperaturen in de zomer, betere luchtkwaliteit en minder wateroverlast tijdens de natte seizoenen. Mede met het oog op versterking van de sociale cohesie hebben bewoners gevraagd om groenvoorzieningen die zij met elkaar kunnen onderhouden.
We richten ons onder andere op uitbreiding van de biodiversiteit in de plantsoenen en de aanleg van meer geveltuinen.

Gewenst resultaat Een groenere Architectenbuurt.
1 project-update

Martine Koehein

9-okt-2020 13:23
Project volgens planning

Status: Dit participatieproject verloopt voorspoedig. Bewoners zijn zeer betrokken. Participatiebureau Wijkwiskunde heeft veelvuldig contact met hen. Diverse bijeenkomsten hebben plaatsgevonden. Op basis van input en wensen bewoners is er een voorlopig ontwerp gemaakt. Dat is vastgesteld door bestuu...

Lees meer
0

Open de update in eigen pagina