Project in gebiedsplan 2020   

Groeninitiatieven gericht op vergroting van de biodiversiteit

A
geplaatst op 11 november 19, 13:08 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2020 - Indische Buurt en Oostelijk Havengebied

Dit project maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan 2020 - Indische Buurt en Oostelijk Havengebied
Focusopgave Duurzame leefomgeving

Er bestaat zowel in het Oostelijk Havengebied als in de Indische Buurt behoefte aan meer of gevarieerdere groenvoorzieningen. Dit leidt tot meer verzoeken aan de gemeente én tot eigen initiatieven van buurtbewoners en -gebruikers om op allerlei manieren groen toe te voegen. Door hierop in te spelen en initiatieven te faciliteren, vergroten we de biodiversiteit.

Toelichting:

Dit sluit tevens aan bij de ToekomstAgenda die is opgesteld door Buurtcoöperatie Oostelijk Havengebied in het kader van ‘OHG 2025’.

Gewenst resultaat - Een groenere woonomgeving met meer biodiversiteit.
- Meer betrokkenheid van bewoners bij hun leefomgeving.