Leuk dat je wilt deelnemen. Zou je svp eerst willen inloggen of aanmelden
   Project in gebiedsplan 2020   

Faciliteren duurzaamheidsinitiatieven door de Buurtcoöperatie Oostelijk Havengebied

A
Geplaatst op 11 november 19, 12:34 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2020 - Indische Buurt en Oostelijk Havengebied

Dit project maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan 2020 - Indische Buurt en Oostelijk Havengebied
Focusopgave Duurzame leefomgeving

De Buurtcoöperatie Oostelijk Havengebied wil graag als spin in het web de bekendheid bij bewoners met de onderwerpen duurzaamheid, circulaire economie en klimaatneutraal verder vergroten. Wij faciliteren dit. Ook gaan de leden de Energiecommissie voor het Oostelijk Havengebied ondersteunen. De Buurtcoöperatie OHG helpt ook initiatiefnemers verder, zodat zij bijvoorbeeld bij de gemeente een projectsubsidie of een lening uit het Duurzaamheidsfonds kunnen aanvragen. Daarmee sluiten we tevens aan bij de ToekomstAgenda en het onderdeel 'Duurzaam OHG' dat is opgesteld door Buurtcoöperatie Oostelijk Havengebied in het kader van ‘OHG 2025’.

Toelichting

Duurzaam OHG inventariseert, stimuleert, initieert, ondersteunt en faciliteert duurzame initiatieven in de wijk. Hoofdthema's: energietransitie en circulaire economie. Dit heeft de afgelopen jaren geleid tot concrete activiteiten, zoals een maandelijkse Schonestratendag en Mobiele KringloopKaravaan (met reparatietafel en naaicafé), wormenhotels, GF-inzameling, een weggeefmarkt, projecten voor zonnepanelen, voorlichting over en aanzetten tot de overstap naar schone energie voor huishoudens. Sinds november 2019 is een Energiecommissie Oostelijk Havengebied actief, die zich wijkbreed inzet voor de energietransitie en die duurzame, lokaal gedragen mogelijkheden onderzoekt. Kortom, een groeiend netwerk rondom duurzaamheid. Dit wil Duurzaam OHG continueren en versterken. Daarvoor is het nodig dat de faciliterende en verbindende rol van de projectleider Duurzaam OHG wordt voortgezet, om de lopende projecten te bestendigen en nieuwe initiatieven te ondersteunen.

Gewenst resultaat Een duurzamere woonomgeving en meer bekendheid met en bewustwording van duurzaamheid bij bewoners.
1 project-update

Aad Verkleij

2-okt-2020 11:55
Project volgens planning

Het project loopt naar verhouding goed, maar wordt ernstig gehinderd door de corona-perikelen. De Weggeefkraam en Repatafel hebben we tot en met maart nog kunnen organiseren, in december was dit een speciale Sinterklaaskraam. Zie ook de foto.
Al alternatief is er een digitale Buurtmarktplaats actief...

Lees meer

0

Open de update in eigen pagina