Project   

doe mee met Oosterzwam

A
Geplaatst op 4 september 19, 13:33 uur

Door Oosterzwam op te richten wil ik in Amsterdam (Oost) de transitie naar een circulaire economie versnellen. Oosterzwam gelooft in een samenleving die kringlopen sluit, grondstoffen maximaal benut en voedsel lokaal produceert. 

Daarom wil ik op Amsterdamse koffiedik superverse oesterzwammen kweken en deze verkopen aan restaurants en supermarkten in het 020-gebied. Ik wil dit niet alleen doen en ik ben op zoek naar ondernemers, bewoners, organisaties en scholen. Wil je aanhaken meld je dan bij mij. Dat belooft een hele mooie samenwerking te worden.  Ik krijg vanaf volgende week al steun van Starters 4 Communities  dus kom maar op :) 

 

Toelichting

Oosterzwam gaat er voor zorgen dat de output van het ene productieproces input wordt voor het andere zoals dat nu al gebeurt in Blue City in Rotterdam. Oosterzwam is een pioniersplek van startups  (fysiek en virtueel) waar door onderzoek (challanges) en startups mogelijkheden. In deze speeltuin voor circulaire ondernemers gaan hersenen, lef, visie en plezier samen. We serveren onze koffie met een dosis radicale verstoring, terwijl we op weg zijn naar een economie waarin geen afval bestaat. Oosterzwam dient als broedplaats voor innovatieve bedrijven die hun afvalstromen koppelen. Binnen ons ecosysteem van sociale ondernemers en radicale verstoorders zijn afvalstromen waardevolle bouwstenen; de output van de een is de input voor de ander. Op deze manier creëren we een broodnodig en inspirerend voorbeeld voor de circulaire economie

E-mailadres
info@rudyklaassen.nl
Gewenst resultaat als we Oosterzwam gaan opzetten dan :
• creëren we meer werk in de buurt
• creëren we meer samenwerking in de buurt
• maken we onze food-afdruk kleiner maken door lokaal voedsel te kweken
• eten we gezond voedsel uit de buurt
• dan kweken we vleesvervangers
• dan creëren we bewustwording in de buurt voor een circulaire levensstijl
• dan zetten we een eerste stap naar Nederland Circulair 2050