Project in gebiedsplan 2019   

Impuls buurteconomie

A
geplaatst op 7 november 18, 13:45 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2019 - Oostelijk Havengebied

Dit project maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan 2019 - Oostelijk Havengebied

Om het economische klimaat te versterken, stimuleren wij ondernemers om zich te verenigen, en werken we met bestaande ondernemersverenigingen samen. Ondernemersverenigingen kunnen gebruikmaken van verschillende subsidies die zijn bedoeld voor de ontwikkeling van prettige en veilige winkel-, bedrijven- en uitgaansgebieden die passen bij de vraag van bewoners.

Er zijn subsidies beschikbaar voor gebiedsbranding, straatmanagement en ondernemersinitiatieven.

Ondernemers die nog niet zijn verenigd, kunnen een subsidie aanvragen voor het oprichten van een ondernemersvereniging.

 

Toelichting:

Subsidie gebiedsbranding: het doel van deze regeling is het versterken van de eigen identiteit van het gebied en daarmee de economische ontwikkeling bevorderen.

Subsidie straatmanagement: het doel van deze regeling is:
- het verbeteren van de economische structuur;
- het verbeteren van de uitstraling van het winkelgebied;
- het verbeteren van de openbare ruimte van het winkelgebied;
- het vergroten van de leefbaarheid en veiligheid;
- het verhogen van de lokale organisatiegraad van de ondernemers;
- het in stand houden van de status van het winkelgebied.

Subsidie ondernemersinitiatieven: het doel van deze regeling is om initiatieven te stimuleren die gericht zijn op:
- een schoon, veilig en aantrekkelijk gebied;
- het versterken van de binding met de buurt.

Gewenst resultaat - Meer ondernemers werken samen in een collectief.
- Winkelgebieden zijn aantrekkelijk en sluiten goed aan bij de wensen van de buurt.
Bijdrage aan de prioriteiten: Sorry, there was an error on this page.