Project in gebiedsplan 2019   

Duurzaam toerisme

A
Geplaatst op 7 november 18, 12:29 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2019 - Oostelijk Havengebied

Dit project maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan 2019 - Oostelijk Havengebied

Het toenemende aantal bezoekers biedt kansen voor nieuw en divers ondernemerschap. Het toenemende bezoek heeft ook een keerzijde. De openbare ruimte wordt voller en er is overlast door het gedrag van sommige bezoekers. Ondernemers en bewoners ervaren hierdoor niet alleen de lusten, maar ook de lasten van toerisme.

De noodzaak om grenzen te stellen aan toeristische activiteiten die we niet wenselijk vinden is nodig. Daarnaast is het belangrijk om extra inspanningen te doen om het gebied beter toe te rusten op de toenemende bezoekers. 

Gewenst resultaat - Weren van ongewenste toeristische activiteiten.
- Spreiden van het aantal bezoekers en het beter toerusten van de het gebied op de bezoekers.
Bijdrage aan de prioriteiten:
Hoort bij doelstelling Het gebied is beter toegerust op het groeiende aantal bezoekers en toeristen (?)

Is dit een goed project?

Vind je het waardevol als dit project in 2019 wordt uitgevoerd?

Er kan niet meer gereageerd worden

2 project-updates

Jan Huppen

18-sep-2019 16:36
Project volgens planning

De bierfiets heeft geleid tot veel klachten in het Oostelijk Havengebied. Van 1 juli 2019 is het verbodsgebied van de bierfiets uitgebreid en is deze ook verboden in het Oostelijk Havengebied. Daarnaast is er overlast van touringcars die op plekken staan waar zij niet mogen parkeren. Het toezicht o Lees meer
0

Open de update in eigen pagina

Jan Huppen

20-jan-2020 00:00
Project volgens planning

Vanaf juli 2019 is de bierfiets verboden in het Oostelijk Havengebied. Daarnaast is er overlast van touringcars die op plekken staan waar zij niet mogen parkeren. Er zijn voorstellen voor regels in het nieuwe Touringcarbeleid die het foutparkeren van touringcars ontmoedigen.


0

Open de update in eigen pagina