Project in gebiedsplan 2019   

Duurzaam toerisme

A
geplaatst op 7 november 18, 12:29 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2019 - Oostelijk Havengebied

Dit project maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan 2019 - Oostelijk Havengebied

Het toenemende aantal bezoekers biedt kansen voor nieuw en divers ondernemerschap. Het toenemende bezoek heeft ook een keerzijde. De openbare ruimte wordt voller en er is overlast door het gedrag van sommige bezoekers. Ondernemers en bewoners ervaren hierdoor niet alleen de lusten, maar ook de lasten van toerisme.

De noodzaak om grenzen te stellen aan toeristische activiteiten die we niet wenselijk vinden is nodig. Daarnaast is het belangrijk om extra inspanningen te doen om het gebied beter toe te rusten op de toenemende bezoekers. 

Gewenst resultaat - Weren van ongewenste toeristische activiteiten.
- Spreiden van het aantal bezoekers en het beter toerusten van de het gebied op de bezoekers.
Bijdrage aan de prioriteiten: Sorry, there was an error on this page.