Project in gebiedsplan 2019   

Vervolg aanpak van de zomerdrukte in de Bogortuin

A
Geplaatst op 31 oktober 18, 16:19 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2019 - Oostelijk Havengebied

Dit project maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan 2019 - Oostelijk Havengebied

In 2018 heeft stadsdeel Oost opnieuw maatregelen getroffen om de zomerdrukte in de Bogortuin beheersbaar te maken en te houden. Tijdens het zomerseizoen zijn extra prullenbakken geplaatst, is een gedeeltelijk barbecueverbod ingesteld, hebben er toiletten gestaan en waren op zonnige dagen stewards aanwezig. Uit de gesprekken op de afsluitende bewonersavond werd duidelijk dat er maatregelen nodig blijven om de leefbaarheid voor omwonenden van de Bogortuin op peil te houden. In 2019 gaan we het maatregelenpakket van afgelopen zomer dan ook opnieuw inzetten en zo nodig verder uitbreiden. Een van de problemen die in 2019 specifieke aandacht krijgen is de overlast door geparkeerde fietsen. 

Gewenst resultaat De omgeving van de Bogortuin blijft ook in de zomermaanden leefbaar.
Bogortuin
Bijdrage aan de prioriteiten:
Hoort bij doelstelling De leefbaarheid blijft op peil in het drukker wordende Oostelijk Havengebied, met name rond de projecten op het gebied van stedelijke ontwikkeling (?)
Financiƫle dekking:
  • Gebiedsbudget: 17.000,00 - Voor de kosten m.b.t. het nemen van maatregelen, incl. voor fietsen

Is dit een goed project?

Vind je het waardevol als dit project in 2019 wordt uitgevoerd?

Er kan niet meer gereageerd worden

2 project-updates

Eva Pas

15-jul-2019 12:18
Project volgens planning

Hieronder op een rijtje wat stadsdeel Oost doet om de overlast door zomerrecreatie in 2019 beheersbaar te houden. Tijdens een bewonersbijeenkomst op 17 april 2019 zijn deze maatregelen besproken. Het verslag hiervan vindt u in de bijlage. Al deze maatregelen zijn seizoensgebonden en zullen na de zom Lees meer
Documenten

0

Open de update in eigen pagina

Eva Pas

19-feb-2020 14:20
Project volgens planning

Stadsdeel Oost heeft verschillende maatregelen ingezet om de zomerrecreatie beheersbaar te houden:

1. tijdelijke fietsparkeervakken
2. bewonersonderzoek
3. concept ontwikkelt voor informatieborden
4. gastheren- en vrouwen
5. extra afvalbakken
6. tijdelijke toiletten
7. gedeeltelijk barbecueverbod

T...

Lees meer
0

Open de update in eigen pagina
18 reacties

Marianne Vorrink

Ja
10-nov-2018 13:22

Jairo Hulshof

Ja
21-nov-2018 12:28

H Huisman

Ja
25-nov-2018 11:49

Myrthe Verdonk

Ja
28-nov-2018 11:51

Ewald Noppert

Ja
7-dec-2018 18:48
Wil je reageren? Meld je dan aan.