Project in gebiedsplan 2019   

Bottelierplein

K
geplaatst op 31 oktober 18, 15:02 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2019 - Oostelijk Havengebied

Dit project maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan 2019 - Oostelijk Havengebied ARGUMENTATIE: Dit gaan we onderzoeken.

Het Bottelierplein is een piepklein pleintje. Toch is het een centrale plek in het midden van de Scheepstimmermanstraat. De kinderen uit de buurt spelen er. Het wordt echter doorsneden door het straatprofiel. Daarnaast wordt het gebruikt als fietsenstalling door mensen uit de buurt die er moeite mee hebben hun fiets in hun berging te doen. Het pleintje wordt daardoor sterk ingesnoerd.

Door de straat op het niveau van het pleintje te leggen ontstaat een ruimer plein. Tevens is het dan duidelijker dat de auto's er te gast zijn. De verkeersdrempel die verderop in de straat ligt is dan niet meer nodig aangezien het Bottelierplein zelf de ophoging van de straat wordt.     

Gewenst resultaat Groter buurtplein.
Foto
Bijdrage aan de prioriteiten: Sorry, there was an error on this page.