Project in gebiedsplan 2019   

Winkelcentrum Brazilië en omgeving: voortzetting participatieproces planvorming

A
Geplaatst op 31 oktober 18, 14:38 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2019 - Oostelijk Havengebied

Dit project maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan 2019 - Oostelijk Havengebied

In 2017 is gestart met het op een experimenteel democratische manier plannen te ontwikkelen voor het winkelcentrum Brazilië en het omliggende gebied. In 2019 wil het stadsdeel dit voortzetten en het proces faciliteren om bewoners en ondernemers de kans te geven hun stem te laten horen. Dit houdt onder andere in dat er gebruik wordt gemaakt van andere manieren en kanalen om participatie gestalte te geven. Hiermee wordt dit jaar een start gemaakt bij de ontwerpen van de pleintjes.

Gewenst resultaat Door zo veel mogelijk betrokkenen gedragen plannen voor de ontwikkeling van winkelcentrum Brazilië en omgeving.
Bijdrage aan de prioriteiten:
Hoort bij doelstelling De leefbaarheid blijft op peil in het drukker wordende Oostelijk Havengebied, met name rond de projecten op het gebied van stedelijke ontwikkeling (?)
Financiële dekking:
  • Gebiedsbudget: 8.000,00

Is dit een goed project?

Vind je het waardevol als dit project in 2019 wordt uitgevoerd?

Er kan niet meer gereageerd worden

3 project-updates toon alle updates

Linda Rietdijk

21-feb-2020 09:25
Project afgerond

Het participatieproces voor winkelcentrum Brazilië en omgeving zal plaatsvinden bij de ontwerpen van de pleintjes. Updates hiervoor zijn te vinden bij "Maatregelen openbare ruimte Winkelcentrum Brazilië". Alle belanghebbenden en omwonenden kunnen dit jaar een keuze maken voor de ontwerpen van het Ll...

Lees meer
0

Open de update in eigen pagina

Erik Disch

21-feb-2020 11:54
Project achter op planning

Het winkelgebied Brazilië wordt steeds mooier. In de afgelopen maanden zijn tal van quick wins gerealiseerd: grote schoonmaakactie, prullenbakken vernieuwd, oude fietsen verwijderd, handhaving op buitenstaande containers en karren etc. Ook is aan de hand van de ideeën die buurtbewoners en winkelier Lees meer
0

Open de update in eigen pagina