Project in gebiedsplan 2019   

Winkelcentrum Brazilië en omgeving: voortzetting participatieproces planvorming

A
geplaatst op 31 oktober 18, 14:38 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2019 - Oostelijk Havengebied

Dit project maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan 2019 - Oostelijk Havengebied

In 2017 is gestart met het op een experimenteel democratische manier plannen te ontwikkelen voor het winkelcentrum Brazilië en het omliggende gebied. In 2019 wil het stadsdeel dit voortzetten en het proces faciliteren om bewoners en ondernemers de kans te geven hun stem te laten horen. Dit houdt onder andere in dat er gebruik wordt gemaakt van andere manieren en kanalen om participatie gestalte te geven. Hiermee wordt dit jaar een start gemaakt bij de ontwerpen van de pleintjes.

Gewenst resultaat: Door zo veel mogelijk betrokkenen gedragen plannen voor de ontwikkeling van winkelcentrum Brazilië en omgeving.
Foto
Bijdrage aan de prioriteiten:
Hoort bij doelstelling: De leefbaarheid blijft op peil in het drukker wordende Oostelijk Havengebied, met name rond de projecten op het gebied van stedelijke ontwikkeling (?)
Financiële dekking:
  • Gebiedsbudget: 8.000,00

Is dit een goed project?

Vind je het waardevol als dit project in 2019 wordt uitgevoerd?

Er kan niet meer gereageerd worden

1 project-update

Brenda Hunt

Project volgens planning

18-sep-2019 16:38