Project in gebiedsplan 2019   

Maatregelen openbare ruimte rondom winkelcentrum Brazilië

A
geplaatst op 31 oktober 18, 14:15 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2019 - Oostelijk Havengebied

Dit project maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan 2019 - Oostelijk Havengebied

Uit het participatieproces dat in 2017 en 2018 heeft plaatsgevonden in verband met winkelcentrum Brazilië en het omliggende gebied, is een aantal maatregelen naar voren gekomen waarover in grote mate consensus lijkt te bestaan. In 2019 wil het stadsdeel die maatregelen nader onderzoeken en waar mogelijk starten met uitvoering van maatregelen waar draagvlak voor is.

Gewenst resultaat: Een fijne openbare ruimte in de omgeving van het winkelcentrum Brazilië die bijdraagt aan het woon- winkel- en verblijfsgenot van bewoners en bezoekers.
Foto
Bijdrage aan de prioriteiten:
Hoort bij doelstelling: De leefbaarheid blijft op peil in het drukker wordende Oostelijk Havengebied, met name rond de projecten op het gebied van stedelijke ontwikkeling (?)
Financiële dekking:
  • Gebiedsbudget: 22.000,00
  • Stedelijk: 15.000,00

Is dit een goed project?

Vind je het waardevol als dit project in 2019 wordt uitgevoerd?

Er kan niet meer gereageerd worden

1 project-update

Brenda Hunt

Project volgens planning

18-sep-2019 16:39