Project in gebiedsplan 2019   

Scooterparkeerplan dat aanvaardbaar is voor bewoners én scootereigenaren rond de Entrepotbrug/Entrepothof plus aanzet voor bredere aanpak scooterparkeren in het OHG

A
geplaatst op 31 oktober 18, 11:46 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2019 - Oostelijk Havengebied

Dit project maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan 2019 - Oostelijk Havengebied ARGUMENTATIE: Dit wordt geagendeerd bij het programma Knelpunten Fiets

Dit voorstel gaat om het creëren van circa tien gemarkeerde parkeerplaatsen voor scooters/brommers bij Entrepotbrug/Entrepothof, zodanig veilig, met parkeerbeugel, dat de eigenaren bereid zijn hiervan gebruik te maken. Dit zonder de bestaande fietsenrekken/fietsparkeerplekken te veranderen [m.u.v. optie A], maar waar mogelijk het huidige aantal fietsparkeerplekken uit te breiden met een aantal (muur)fietsklemmen, in harmonie/overeenstemming met de plek.

Dit complex rond de Entrepotbrug is niet de enige plek in het Oostelijk havengebied waar met name het scooter- en ook het fietsparkeren een probleem vormt. Dus het ligt voor de hand om bij alle grote complexen in het OHG te kijken hoe dit probleem aangepakt kan worden. Misschien kan dit het proefproject zijn.

Toelichting:

Op korte termijn volgt hier een uitgebreider voorstel met foto's en keuzemogelijkheden voor het parkeren.

Gewenst resultaat: - Bewoners ervaren een stuk minder overlast van het scooterparkeren pal onder hun raam en van alarmen die bij nacht en ontij afgaan.
- Scootereigenaren in dit complex parkeren hun scooters met meer veiligheid voor hun scooters.
- Fietsparkeren is verbeterd: meer mogelijkheden, minder chaos.
Dit project is de start voor een gebiedsbrede aanpak van scooterparkeren: veilig en zonder overlast.
Documenten
Bijdrage aan de prioriteiten:
Hoort bij doelstelling: De leefbaarheid blijft op peil in het drukker wordende Oostelijk Havengebied, met name rond de projecten op het gebied van stedelijke ontwikkeling (?)
Financiële dekking:
  • Gebiedsbudget: 3.000,00

Is dit een goed project?

Vind je het waardevol als dit project in 2019 wordt uitgevoerd?

Er kan niet meer gereageerd worden

1 project-update

Brenda Hunt

Project volgens planning

Er zijn gesprekken geweest met de indiener en met de gebiedsbeheerder van de gemeente, de locatie is opgenomen. Een mogelijke optie zou kunnen zijn om de plek waar nu de scooters staan fietsenrekken te plaatsen die daar tegenover staan en op de oude plek van de fietsenrekken de scooters te laten par Lees meer
18-sep-2019 16:59
11 reacties

Berry van der Steen

ja graag wordt soms knettergek van die alarmen, vooral afgelopen zomer
8-nov-2018 08:14

Bram van Garderen

Ja: ja dat vind ik. juist vanwege overlast. weet niet precies wat voorstel inhoudt. jammer. hoop dat het ten koste gaat van een aantal parkeerplaatsen. dat vermindert ook het aantal auto's wat langs moet rijden.
9-nov-2018 19:12

Bert Benschop

Ja
12-nov-2018 22:48

Hans Scholten

Ja
30-nov-2018 20:29

Harvliet Dalgety

Ja: De scooters staan bij mij voor mijn slaapkamer en dat verstoort mijn nachtrust omdat het alarm constant afgaat. Dit is niet bevordelijk voor mijn gezondheid vanwege mijn beperking.
13-dec-2018 16:10
Wil je ook reageren? Meld je dan aan