Project in gebiedsplan 2019   

Een plek voor kinderen, jongeren en de buurt

A
geplaatst op 31 oktober 18, 10:22 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2019 - Oostelijk Havengebied

Dit project maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan 2019 - Oostelijk Havengebied

We willen een (mobiele) plek voor jeugdigen realiseren, waar vanuit een jongerenwerker van sport- en spelactiviteiten organiseert in de Borneokooi en op het Hildo Kropplein. Dynamo zal de bus opkanppen en passender maken voor deze plek. De activiteiten worden in 2019 verder uitgebreid.
De bus zal een semi-permanente plek krijgen in de buurt, waardoor de continuïteit beter te waarborgen is en er 's zomers en 's winters een plek is waar jeugdigen elkaar kunnen ontmoeten.

Gewenst resultaat Meer activiteiten voor de jeugdigen van het Oostelijk Havengebied.
Bijdrage aan de prioriteiten: Sorry, there was an error on this page.