Project in gebiedsplan 2019   

Overstap naar schone energie voor huishoudens in het OHG

A
geplaatst op 31 oktober 18, 10:18 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2019 - Oostelijk Havengebied

Dit project maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan 2019 - Oostelijk Havengebied ARGUMENTATIE: Dit gaan wij agenderen onder het programma Aardgasvrij

Een groot deel van de woningen in het OHG wordt nog verwarmd middels gasgestookte CV. Overstap naar schone energie is dringend gewenst. Versnelling van dit proces is noodzakelijk om de klimaatdoelen te halen.
Veel bewoners zijn zich hiervan bewust en willen informatie voor en begeleiding bij de besluitvorming.
Dit project ondersteunt groepen bewoners om zich verder te oriënteren, zich te verdiepen en zich voor te bereiden op besluitvorming, in samenwerking met VvE's en verhuurders.

Gewenst resultaat Een serie van informerende en verdiepende bijeenkomsten over de verschillende opties voor warmtetransitie. Aandacht voor de duurzame, maar ook de technische, financiĆ«le en sociale kanten van dit vraagstuk. Het formeren van werkgroepen naar thema of naar locatie. Het opstellen van leidende principes voor de overstap. Een grote conferentie om uitkomsten te delen in samenwerking met bewoners, VvE's, woningcorporaties en gemeente/stadsdeel.
Foto
foto: John Mark Smith (unsplash)
Bijdrage aan de prioriteiten: Sorry, there was an error on this page.