Project in gebiedsplan 2019   

Overstap naar schone energie voor huishoudens in het OHG

A
Geplaatst op 31 oktober 18, 10:18 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2019 - Oostelijk Havengebied

Dit project maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan 2019 - Oostelijk Havengebied ARGUMENTATIE: Dit gaan wij agenderen onder het programma Aardgasvrij

Een groot deel van de woningen in het OHG wordt nog verwarmd middels gasgestookte CV. Overstap naar schone energie is dringend gewenst. Versnelling van dit proces is noodzakelijk om de klimaatdoelen te halen.
Veel bewoners zijn zich hiervan bewust en willen informatie voor en begeleiding bij de besluitvorming.
Dit project ondersteunt groepen bewoners om zich verder te oriënteren, zich te verdiepen en zich voor te bereiden op besluitvorming, in samenwerking met VvE's en verhuurders.

Gewenst resultaat Een serie van informerende en verdiepende bijeenkomsten over de verschillende opties voor warmtetransitie. Aandacht voor de duurzame, maar ook de technische, financiële en sociale kanten van dit vraagstuk. Het formeren van werkgroepen naar thema of naar locatie. Het opstellen van leidende principes voor de overstap. Een grote conferentie om uitkomsten te delen in samenwerking met bewoners, VvE's, woningcorporaties en gemeente/stadsdeel.
Foto
foto: John Mark Smith (unsplash)
Bijdrage aan de prioriteiten:
Hoort bij doelstelling Meer bewoners en ondernemers ontplooien initiatieven en projecten op het gebied van duurzaamheid (?)
Financiële dekking:
  • Stedelijk: 5.000,00
  • Gebiedsbudget: 5.000,00 - kosten coördinatie en inhuur externe deskundigen

Is dit een goed project?

Vind je het waardevol als dit project in 2019 wordt uitgevoerd?

Er kan niet meer gereageerd worden

2 project-updates

Aad Verkleij

Project volgens planning

Het project is gestart met een gesprekstafel over 'Energie in de wijk' op de Buurttop OHG op 13 april. Daar is het voorstel voor een Energiecommissie voor het Oostelijk Havengebied gelanceerd. Dit plan is vervolgens opgenomen in het Klimaatakkoord van de gemeente. 
Zie hierover: www.nieuwamsterdamskli...

Lees meer
28-jun-2019 11:47

Aad Verkleij

Project volgens planning

De Energiecommissie Oostelijk Havengebied is in oktober 2019 van start gegaan. Er is een groep die zich bezighoudt met de uitbreiding van het areaal aan zonnepanelen, er is een groep die zich richt op de warmtetransitie en er is een groep die de VvE's en andere wooncomplexen in het OHG in kaart bre Lees meer
29-dec-2019 21:32
3 reacties

Anneke Pierrot

Ja: Van belang om actief mensen te benaderen en te ondersteunen. VvE's te informeren en opties aan te bieden.
2-nov-2018 00:31

Wood Bänziger

Ja
2-nov-2018 14:55

Meta de Vries

Ja
6-nov-2018 16:26
Wil je ook reageren? Meld je dan aan