Project in gebiedsplan 2019   

Pilot Kunst op Recept

A
geplaatst op 30 oktober 18, 15:38 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2019 - Oostelijk Havengebied

Dit project maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan 2019 - Oostelijk Havengebied

Deelname aan culturele activiteiten – passief (als bezoeker) dan wel actief (als vrijwilliger of door zelf kunst te beoefenen) – kan een positief effect hebben op het welzijn, het welbevinden en de persoonlijke ontwikkeling. Het pilotproject Kunst op Recept, onderdeel van Welzijn op Recept, houdt in dat er voor bewoners met een verwijzing vanuit de eerstelijnszorg activiteiten worden georganiseerd in verschillende kunstdisciplines (muziek, theater, beeldende kunst etc.).

 

Toelichting:

De activiteiten worden ontwikkeld in samenwerking met Buurtcoöperatie De Eester, Civic, Dynamo, Ramses Shaffyhuis, Pakhuis Wilhelmina, Loods 6 en vele anderen.

Gewenst resultaat Meer welzijn door deelname aan culturele activiteiten.
Bijdrage aan de prioriteiten: Sorry, there was an error on this page.