Project in gebiedsplan 2019   

Pilot Kunst op Recept

A
Geplaatst op 30 oktober 18, 15:38 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2019 - Oostelijk Havengebied

Dit project maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan 2019 - Oostelijk Havengebied

Deelname aan culturele activiteiten – passief (als bezoeker) dan wel actief (als vrijwilliger of door zelf kunst te beoefenen) – kan een positief effect hebben op het welzijn, het welbevinden en de persoonlijke ontwikkeling. Het pilotproject Kunst op Recept, onderdeel van Welzijn op Recept, houdt in dat er voor bewoners met een verwijzing vanuit de eerstelijnszorg activiteiten worden georganiseerd in verschillende kunstdisciplines (muziek, theater, beeldende kunst etc.).

 

Toelichting

De activiteiten worden ontwikkeld in samenwerking met Buurtcoöperatie De Eester, Civic, Dynamo, Ramses Shaffyhuis, Pakhuis Wilhelmina, Loods 6 en vele anderen.

Gewenst resultaat Meer welzijn door deelname aan culturele activiteiten.
Bijdrage aan de prioriteiten:
Hoort bij doelstelling Minder bewoners van het Oostelijk Havengebied zijn kwetsbaar (?)
Financiële dekking:
  • Gebiedsbudget: 6.000,00

Is dit een goed project?

Vind je het waardevol als dit project in 2019 wordt uitgevoerd?

Er kan niet meer gereageerd worden

2 project-updates

Catherine Steenbeek

22-aug-2019 15:51
Project volgens planning

Begin juli is een enthousiast projectteam gestart met een praktijkondersteuner (eerstelijns zorg), de welzijnscoach OHG (Civic) en een vakdocent (beeldend). Buurtcoöperatie OHG is een belangrijke en betrokken partner. We werken volgens de methode Welzijn op Recept. De komende maanden onderzoeken we Lees meer
0

Open de update in eigen pagina

Catherine Steenbeek

27-jan-2020 14:12
Project volgens planning

De pilot Kunst op Recept verloopt volgens plan. De pilot wordt uitgevoerd in het Oostelijk Havengebied en de Indische buurt. Inmiddels is veel cultureel aanbod geïnventariseerd. De eerste cliënten zijn verwezen naar passende activiteiten. Op 8 april organiseert de projectgroep een bijeenkomst met cu...

Lees meer
0

Open de update in eigen pagina