Project in gebiedsplan 2019   

Faciliteren openbare ruimte- en groeninitiatieven van bewoners

A
geplaatst op 30 oktober 18, 14:35 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2019 - Oostelijk Havengebied

Dit project maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan 2019 - Oostelijk Havengebied

Bewoners hebben projecten of ideeën in het kader van meer of diverser groen. Dit budget is om ze te kunnen faciliteren.

Gewenst resultaat Uitgevoerde initiatieven voor kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte en voor vergroening van de buurt.
Bijdrage aan de prioriteiten: Sorry, there was an error on this page.