Project in gebiedsplan 2019   

Faciliteren openbare ruimte- en groeninitiatieven van bewoners

A
geplaatst op 30 oktober 18, 14:35 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2019 - Oostelijk Havengebied

Dit project maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan 2019 - Oostelijk Havengebied

Bewoners hebben projecten of ideeën in het kader van meer of diverser groen. Dit budget is om ze te kunnen faciliteren.

Gewenst resultaat: Uitgevoerde initiatieven voor kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte en voor vergroening van de buurt.
Bijdrage aan de prioriteiten:
Hoort bij doelstelling: Meer bewoners en ondernemers ontplooien initiatieven en projecten op het gebied van duurzaamheid (?)
Financiële dekking:
  • Gebiedsbudget: 15.000,00

Is dit een goed project?

Vind je het waardevol als dit project in 2019 wordt uitgevoerd?

Er kan niet meer gereageerd worden

2 project-updates

Brenda Hunt

Project achter op planning

Er worden op dit moment door bewoners groen-initiatieven ontwikkeld die nog niet zichtbaar zijn.
18-sep-2019 21:02

Brenda Hunt

Project afgerond

Een aantal groeninitiatieven hebben we hieruit kunnen bekostigen:
- het opknappen van 3 tuinen in en om Entrepothof waaronder de Jaap Hannestuin,
- twee beplantingsstroken (van 2 bewonersgroepen) aan de Ertskade,
- een z.g. zintuigentuin in de Van Hengelstraat,
- Extra hekwerk voor de buurttuin a...

Lees meer
14-jan-2020 15:48