Project in gebiedsplan 2019   

OHG 2025

A
Geplaatst op 29 oktober 18, 23:13 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2019 - Oostelijk Havengebied

Dit project maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan 2019 - Oostelijk Havengebied

Vorig jaar hebben we een voorstel gedaan voor de Toekomstwerkplaats, een tweejarig project om als bewoners een toekomstplan te maken. Onder de naam OHG 2025 heeft dit project de afgelopen maanden vorm gekregen. 'Hoe zie jij de toekomst van onze buurt?' Wij, de buurtcoöperatie OHG, horen graag je gedachten. Waarom? Omdat we – het liefst met jou! – een toekomstplan maken. Dit plan noemen we: OHG 2025. Zo maken we onze buurt nog mooier en fijner. De afgelopen maanden hebben zo'n 300 mensen een enquête ingevuld en hebben op verschillende plekken huiskamergesprekken plaatsgevonden. In november gaan we deze informatie verwerken en onderwerpen destilleren voor het vervolg. Er zijn al veel concrete ideeën genoemd, waarvan sommige terug te vinden zijn voor het gebiedsplan 2019. We presenteren het resultaat in januari 2019. Daarna gaan er verschillende groepen aan de slag om concrete voorstellen te maken. Creatief, innovatief, en vooral gezamenlijk. Met een OHG-Top en een Toekomstfestival. https://buurtcooperatieohg.nl/ohg2025/

Gewenst resultaat Een concrete toekomstagenda voor de toekomst van het Oostelijk Havengebied die wordt gedragen door bewoners, ondernemers, gemeente.
Bijdrage aan de prioriteiten:
Hoort bij doelstelling Bewoners van het Oostelijk Havengebied beschikken over een sterker buurtnetwerk (?)
Financiële dekking:
  • Gebiedsbudget: 15.000,00 - projectleider/trekker, OHG Top, PR, faciliteren groepen

Is dit een goed project?

Vind je het waardevol als dit project in 2019 wordt uitgevoerd?

Er kan niet meer gereageerd worden

1 project-update

Meta de Vries

30-jun-2019 22:07
Project volgens planning

De Buurttop heeft 13 april plaatsgevonden. De Toekomstagenda is gemaakt en er is een magazine voor bewoners gemaakt dat tijdens het Eesterfestival is uitgedeeld. Na de zomer verder met uitvoering geven aan de Toekomstagenda. https://buurtcooperatieohg.nl/buurttop-ohg-2025-verslag-en-vervolg/ Lees meer

0

Open de update in eigen pagina
3 reacties

Ganna Verhoeven

Ja
1-nov-2018 15:55

Marijke Krabbenbos

Ja
5-nov-2018 22:43

Bert Benschop

Ja
9-nov-2018 17:35
Wil je reageren? Meld je dan aan.