Leuk dat je wilt deelnemen. Zou je svp eerst willen inloggen of aanmelden
   Project in gebiedsplan 2019   

Fietsvriendelijker maken van het fietspad door de Tuinen/Java-eiland.

A
geplaatst op 26 oktober 18, 16:00 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2019 - Oostelijk Havengebied

Dit project maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan 2019 - Oostelijk Havengebied ARGUMENTATIE: Dit gaan we agenderen bij het Meerjarenprogramma Fiets en het project Javabrug.

Een mooi en rustig fietspad gaat helemaal over het Java-eiland. Het is een goed alternatief voor de drukke Sumatrakade. Een aantal aspecten maakt echter het fietsen op dit pad onaangenaam. Dat speelt bij de te passeren grachten en bij de aansluiting op de Jan Schaeferbrug, die moeilijk en onoverzichtelijk is. Bij alle grachtenpassages, wordt het eerst hobbelig, moet je in de remmen, moet veel op en neer en bovendien moet je bijna tot stilstand komen juist daar waar je net een bol bruggetje moet gaan nemen. Allemaal erg moeilijk voor een fietser. Dat komt omdat hier voornamelijk aan de auto is gedacht.

Plan: bij de kruisingen van de grachten het fietspad en de brug optillen zodat de fietser meer horizontaal blijft. Voor de auto ontstaat dan een drempel die verleidt tot voorrang verlenen. 

Gewenst resultaat:  Liever nog zou ik de fietser bij de kruisingen RVV voorrang geven. De brug moet dan/hoeft dan ook minder bol te zijn.
Foto
Bijdrage aan de prioriteiten:
Hoort bij doelstelling: De leefbaarheid blijft op peil in het drukker wordende Oostelijk Havengebied, met name rond de projecten op het gebied van stedelijke ontwikkeling (?)

Is dit een goed project?

Vind je het waardevol als dit project in 2019 wordt uitgevoerd?

Er kan niet meer gereageerd worden

1 project-update

Wood Bänziger

Project volgens planning

Zie "Fietspad langs de Javakade". de agendering en de temporisering daarvan, geldt ook hier.
3-jul-2019 17:51
10 reacties

Adri Damen

Ja: Het oversteken van de grachten is vervelend door het gehobbel
1-nov-2018 22:27

Norbert Wiechmann

Ja
2-nov-2018 13:48

Stefan Langeveld

Nee: Het 'fietspad' is inderdaad oncomfortabel, maar dit plan is niet uitvoerbaar.
5-nov-2018 11:34

H Huisman

Ja
25-nov-2018 11:51

Ewald Noppert

Ja
7-dec-2018 18:51
Wil je ook reageren? Meld je dan aan