Project in gebiedsplan 2019   

Fietsvriendelijker maken van het fietspad door de Tuinen/Java-eiland.

A
geplaatst op 26 oktober 18, 16:00 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2019 - Oostelijk Havengebied

Dit project maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan 2019 - Oostelijk Havengebied ARGUMENTATIE: Dit gaan we agenderen bij het Meerjarenprogramma Fiets en het project Javabrug.

Een mooi en rustig fietspad gaat helemaal over het Java-eiland. Het is een goed alternatief voor de drukke Sumatrakade. Een aantal aspecten maakt echter het fietsen op dit pad onaangenaam. Dat speelt bij de te passeren grachten en bij de aansluiting op de Jan Schaeferbrug, die moeilijk en onoverzichtelijk is. Bij alle grachtenpassages, wordt het eerst hobbelig, moet je in de remmen, moet veel op en neer en bovendien moet je bijna tot stilstand komen juist daar waar je net een bol bruggetje moet gaan nemen. Allemaal erg moeilijk voor een fietser. Dat komt omdat hier voornamelijk aan de auto is gedacht.

Plan: bij de kruisingen van de grachten het fietspad en de brug optillen zodat de fietser meer horizontaal blijft. Voor de auto ontstaat dan een drempel die verleidt tot voorrang verlenen. 

Gewenst resultaat  Liever nog zou ik de fietser bij de kruisingen RVV voorrang geven. De brug moet dan/hoeft dan ook minder bol te zijn.
Foto
Bijdrage aan de prioriteiten: Sorry, there was an error on this page.