Project in gebiedsplan 2019   

Fietspad langs de Sumatrakade

A
Geplaatst op 26 oktober 18, 15:52 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2019 - Oostelijk Havengebied

Dit project maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan 2019 - Oostelijk Havengebied ARGUMENTATIE: Dit gaan we agenderen bij het Meerjarenprogramma Fiets en het project Javabrug.

De Sumatrakade is een mooie en snelle fietsroute naar CS. De route is echter druk en smal. Er rijden bussen en vaak parkeren auto's op de rijbaan aan de huizenkant en versmallen daarmee de weg nog eens extra. Het opofferen van een parkeerstrook en het aanleggen van een fietspad (eventueel slechts aan één kant) zou een probleem oplossen. In elk geval verbetert het de subjectieve veiligheid.

Gewenst resultaat Meer mensen veiliger op de fiets. De mooiste routes ook voor de fietsers. De parkeerder zal niet blij zijn; mogelijk kan hij parkeren in de autokelders onder de gebouwen.
Bijdrage aan de prioriteiten:
Hoort bij doelstelling De leefbaarheid blijft op peil in het drukker wordende Oostelijk Havengebied, met name rond de projecten op het gebied van stedelijke ontwikkeling (?)

Is dit een goed project?

Vind je het waardevol als dit project in 2019 wordt uitgevoerd?

Er kan niet meer gereageerd worden

2 project-updates

Wood Bänziger

3-jul-2019 17:45
Project volgens planning

Het plan is geagendeerd. Dat wil zeggen dat het iets langer gaat duren, maar daar is een reden voor. Er zijn meer fietsplannen voor de buurt en het is zinvol om die met elkaar te laten overeenstemmen. We kennen de brug van de sprong over het IJ, maar ook de fietsverbinding die er zou moeten komen va Lees meer
0

Open de update in eigen pagina

Irene Moes

24-feb-2020 11:56
Project afgerond

Het fietspad langs de Sumatrakade is geagendeerd bij het stedelijk programma Verkeersveiligheid. Vanuit dit programma wordt verder gewerkt aan het project.
0

Open de update in eigen pagina
7 reacties

Norbert Wiechmann

Ja mits...: Het zou mooi zijn als de Sumatrakade een fietsstraat zou worden. Niet alleen veiliger maar ook een (deel van de) oplossing voor de geluidsoverlast van het verkeer.
2-nov-2018 13:48

Karl Giesriegl

Ja
18-nov-2018 12:45

Zuzana Peters Bartosova

Ja: Yes, yes, yes, it would be great to be able to bike there.
24-nov-2018 19:28

H Huisman

Ja
25-nov-2018 11:55

Ewald Noppert

Ja
7-dec-2018 18:51
Wil je reageren? Meld je dan aan.