Project in gebiedsplan 2019   

Goed begaanbare trottoirs

A
geplaatst op 25 oktober 18, 11:25 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2019 - Oostelijk Havengebied

Dit project maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan 2019 - Oostelijk Havengebied ARGUMENTATIE: Dit gaan we onderzoeken

Her en der in het gebied is voor een ruwe, hobbelige bestrating gekozen. Dat is onprettig en hinderlijk voor onder meer mensen met een lichamelijke beperking, bezorgers, werklieden, kinderwagens, koffers, fietsers, en hoge hakken. Waar? In en rond het Rietlandpark: Rietlandterras - Borneolaan - Dirk Vreekenstraat

Toelichting:

Dit project scoort slecht bij de prioriteiten. Wat zegt dat over de laatste? Een goed bruikbaar trottoir is immers een basisvoorziening voor iedereen.

Lopen krijgt eindelijk wat belangstelling in de verkeerswereld en politiek. Maar op deze pagina komt het niet voor amsterdam.nl/parkeren-verkeer

In een handboek toegankelijkheid voor Eindhoven staat:
Vlak loopoppervlak, onregelmatigheden < 5 mm

Voetpaden voor iedereen van Bouw Advies Toegankelijkheid stelt:
Het loopoppervlak dient effen, horizontaal en berijdbaar te zijn. Er mogen geen losliggende tegels, drempels, kuilen of verticale obstakels in het loopoppervlak voorkomen.
2.13 Bij het opleveren van een bestrating mogen er geen hoogteverschillen in het straatmateriaal van dezelfde stenen of tegels zijn (marge +/- 1 mm).

Gewenst resultaat Vervanging door normale, vlakke bestrating en/of een vlakke loopstrook (zoals bij INIT).
3 foto's
Dirk Vreekenstraat. Alle bezorgers en monteurs moeten zo'n hobbelroute volgen om bij +/- 150 adressen te komen.
Borneolaan / Van Eesterenlaan
Borneolaan. De boodschappenkar kon niet rechtuit rijden, en de zakken rammelden er bijna af. Knap dat ze boven kwamen.
Bijdrage aan de prioriteiten: Sorry, there was an error on this page.