Project in gebiedsplan 2019   

Goed begaanbare trottoirs

A
geplaatst op 25 oktober 18, 11:25 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2019 - Oostelijk Havengebied

Dit project maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan 2019 - Oostelijk Havengebied ARGUMENTATIE: Dit gaan we onderzoeken

Her en der in het gebied is voor een ruwe, hobbelige bestrating gekozen. Dat is onprettig en hinderlijk voor onder meer mensen met een lichamelijke beperking, bezorgers, werklieden, kinderwagens, koffers, fietsers, en hoge hakken. Waar? In en rond het Rietlandpark: Rietlandterras - Borneolaan - Dirk Vreekenstraat

Toelichting:

Dit project scoort slecht bij de prioriteiten. Wat zegt dat over de laatste? Een goed bruikbaar trottoir is immers een basisvoorziening voor iedereen.

Lopen krijgt eindelijk wat belangstelling in de verkeerswereld en politiek. Maar op deze pagina komt het niet voor amsterdam.nl/parkeren-verkeer

In een handboek toegankelijkheid voor Eindhoven staat:
Vlak loopoppervlak, onregelmatigheden < 5 mm

Voetpaden voor iedereen van Bouw Advies Toegankelijkheid stelt:
Het loopoppervlak dient effen, horizontaal en berijdbaar te zijn. Er mogen geen losliggende tegels, drempels, kuilen of verticale obstakels in het loopoppervlak voorkomen.
2.13 Bij het opleveren van een bestrating mogen er geen hoogteverschillen in het straatmateriaal van dezelfde stenen of tegels zijn (marge +/- 1 mm).

Gewenst resultaat: Vervanging door normale, vlakke bestrating en/of een vlakke loopstrook (zoals bij INIT).
Prioriteiten:
Hoort bij doelstelling: De leefbaarheid blijft op peil in het drukker wordende Oostelijk Havengebied, met name rond de projecten op het gebied van stedelijke ontwikkeling (?)

Is dit een goed project?

Vind je het waardevol als dit project in 2019 wordt uitgevoerd?

Er kan niet meer gereageerd worden

2 project-updates

Stefan Langeveld

Project niet gerealiseerd

"Dit gaan we onderzoeken "
Niets over gehoord.

27-jun-2019 17:29

Brenda Hunt

Anders

Het wordt nog onderzocht.
18-sep-2019 21:40
8 reacties

Michiel S

Ja
27-okt-2018 17:24

Marcel Spaai

Ja: huidige bestrating is niet te belopen!!!!
29-okt-2018 16:36

Hans Wisbrun

Nee: Er moet een goed evenwicht bewaard worden. Enerzijds alle begrip voor het indienen van dit plan. Maar de buurt moet ook wat van haar eigen, oorspronkelijke, havenkarakter houden. Daar horen die hobbelige stukjes gewoon bij. De balans is nu goed, vind ik. Niets meer aan doen. Aan een ingebedde, small Lees meer
1-nov-2018 18:19

Ingrid Houtepen

Ja mits...: Eens wat betreft de zwarte keien rondom complex Borneolaan/C. van Eesterenlaan. Havenkarakter is overigens prima te bewaren met andere (ook zwarte of donkergrijze) materialen (hier was trouwens een spooremplacement). Niet eens wat betreft de middenberm C. van Eesterenlaan.
2-nov-2018 09:26

Hans Scholten

Ja
30-nov-2018 20:37
Wil je ook reageren? Meld je dan aan