Project in gebiedsplan 2019   

Verwijderen hekjes Lage Brug (tussen Borneo Eiland en Sporenburg)

A
Geplaatst op 7 oktober 18, 10:42 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2019 - Oostelijk Havengebied

Dit project maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan 2019 - Oostelijk Havengebied ARGUMENTATIE: We gaan dit eerst onderzoeken omdat deze hekjes juist geplaatst waren vanwege klachten van bewoners en politie.

HET VOORSTEL

Voor veel buurtbewoners van Borneo Eiland, Sporenburg en de rest van het Oostelijk Havengebied is het waarschijnlijk een herkenbare ergernis: het passeren van de hekjes bij de Lage Brug. Ook wel bekend als 'de rode brug', voor fietsers en voetgangers, die Borneo Eiland en Sporenburg met elkaar verbindt.

Het is de hoogste tijd dat de hekjes verdwijnen en de brug weer goed toegankelijk is voor fietsers en voetgangers.

Toelichting

 ACHTERGROND

De hekjes zijn daar ca. 6 jaar geleden geplaatst op verzoek van buurtbewoners. Omwonenden zochten naar een manier om de kruising tussen brug en rijbaan veiliger te maken. De situatie zou namelijk tot ongevallen kunnen leiden wanneer fietsers te hard van de brug af de rijbaan op rijden.

Al vanaf het eerste moment zijn er tegenstanders geweest die hun vraagtekens plaatsten bij deze oplossing, waaronder buurtbewoners en de Fietsersbond. De bond schreef al in 2013 een goed onderbouwde brief naar de gemeente (bijgevoegd en ook hier te downloaden: http://bit.ly/2cgaOsa).

WAT IS HET PROBLEEM?

De hekjes schieten zijn doel ver voorbij. Weliswaar maken de hekjes het nu niet onmogelijk om in hoog tempo de rijbaan op te fietsen, maar daarvoor in de plaats zijn een aantal nieuwe risico's gekomen. Fietsende kleine kinderen botsen nu bijvoorbeeld geregeld tegen de hekjes op als ze van de brug af rollen en gebruikers, zowel fietsers als voetgangers, zitten voortdurend met elkaar in de knoop wanneer ze elkaar moeten passeren bij de hekjes. Als extra uitdaging moet er ook nog om paaltjes en verkeersborden heen worden gemanoeuvreerd. Voor bakfietsen, zeer populair in de buurt, is de brug al helemaal een onmogelijke hindernis. Voor zo'n cruciale fiets- en voetgangersverbinding is dit alles een zeer onwenselijke situatie.

Veel fietsers, waaronder veel ouders die hun kinderen naar school brengen, moeten nu noodgedwongen omfietsen via een drukkere en gevaarlijke route, namelijk de kruising van de Van Eesteren / Borneolaan (een zogenaamde black spot). Of ze stappen in de auto.

De fietssluizen lijken er vanuit het perspectief van de auto te staan. Dat is een vreemde keuze, aangezien het zoveel mogelijk gestimuleerd zou moeten worden dat ouders hun kinderen naar school brengen per fiets - of dat kinderen zélf naar school fietsen.

Een mogelijk argument vóór de hekjes zou kunnen zijn dat de brug officieel voetgangersgebied is. Maar dat is puur theoretisch. De brug wordt, ondanks die onhandige sluizen, veelvuldig gebruikt door fietsers. Het is namelijk een cruciale verbinding voor de fietsende bewoners in dit gebied. Omfietsen via Van Eesterenlaan is niet logisch. En, als dagelijks gebruiker, heb ik nog nooit meegemaakt dat het verkeerd gaat tussen fietsers en voetgangers; in deze 'gemengde zone' houdt iedereen netjes rekening met elkaar.

Gewenst resultaat DE OPLOSSING

Hoe wordt de brug weer goed toegankelijk? Er moet een oplossing komen die enerzijds de veiligheid van fietsers garandeert en die anderzijds zorgt voor een soepel gebruik van de brug.

Nu is er gekozen voor een oplossing die vooral ten goede komt aan de auto. Het lijkt haaks te staan op het fietsvriendelijke beleid dat Amsterdam nastreeft. Zeker in een kinderrijke woonbuurt zouden fietsers en voetgangers voorrang moeten krijgen. Dat kan bijvoorbeeld door bij de afritten van de brug verkeersdrempels aan te leggen en haaientanden aan te brengen. Automobilisten worden zo gedwongen te stoppen en voorrang te verlenen aan fietsers.

Maar wellicht zijn er nog andere mogelijkheden die hetzelfde effect hebben en ervoor zorgen dat de brug weer gebruikt kan worden zoals hij bedoeld is: om soepel overheen te fietsen.

Het stimuleren van de fiets kan ook nog eens leiden tot minder autogebruik en dat helpt de buurt schoner en veiliger te maken.
Documenten
De hekjes bij de Lage Brug: een dagelijkse ergernis voor fietsende en wandelende buurtbewoners.
Bijdrage aan de prioriteiten:
Hoort bij doelstelling De leefbaarheid blijft op peil in het drukker wordende Oostelijk Havengebied, met name rond de projecten op het gebied van stedelijke ontwikkeling (?)

Is dit een goed project?

Vind je het waardevol als dit project in 2019 wordt uitgevoerd?

Er kan niet meer gereageerd worden

2 project-updates

Brenda Hunt

18-sep-2019 20:07
Project volgens planning

Er heeft een locatiebezoek plaatsgevonden met de wijkagent, daarbij is aangegeven dat het verwijderen van de hekjes in verband met de verkeersonveiligheid onwenselijk is. Dit argument kwam ook bij het locatiebezoek met de gebiedsbeheerder van de gemeente aan de orde. Tijdens dat locatiebezoek werd w Lees meer
0

Open de update in eigen pagina

Irene Moes

24-feb-2020 11:59
Project achter op planning

Gesprek met de initiatiefnemer heeft nog niet plaatsgevonden. Project wordt voortgezet in 2020.
0

Open de update in eigen pagina
15 reacties

Yvonne Bos

Nee
20-nov-2018 22:06

chris Boot

Ja: ik woon en fiets hier al 18 jaar en voor dat de hekjes er waren was het een stuk veiliger. Fietsers konden bij het verlaten van de brug tijdens de afdaling rustig kijken of er geen auto aankwam en dan doorfietsen of stoppen.
Nu zijn de fietsers alleen gefocused op het hek hoe dat al fietsend te Lees meer
22-nov-2018 12:44

Aad Verkleij

Nee: Ik ben het op zich helemaal eens met het streven om het fietsen in de buurt te stimuleren. Maar juist als 100% fietser vind ik dit een heel gevaarlijk plan. Zelfs nu al, mét de hekjes, komen er vaak fietsers met een noodgang van de brug af crossen, zonder ook maar acht te slaan op overig verkeer. La Lees meer
29-nov-2018 13:50

EW van den Braak

Ja: De hekjes zijn inderdaad gevaarlijk en hinderlijk. De echte oplossing om botsingen met auto's te voorkomen weet ik nog niet. Maar goed om er over na te denken.
30-nov-2018 15:17

Arianne Stroomberg

Nee: Het is voor automobulisten nu al vaak gevaarlijk, laat staan als alle fietsers (het is een voetgangersbrug en geen fietsbrug) zonder hindernis zo de weg overschieten.
11-dec-2018 15:42
Wil je reageren? Meld je dan aan.