Project in gebiedsplan 2019   

Pleinactiviteiten voor jongeren

A
Geplaatst op 29 augustus 18, 10:38 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2019 - Oostelijk Havengebied

Dit project maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan 2019 - Oostelijk Havengebied

Pleinen lenen zich uitstekend voor buurtgerichte sport- en spelactiviteiten. Daarom wil de afdeling Sportstimulering voor de Borneokooi en het Hildo Kropplein een sport- en spelcoördinator aanstellen, die een programma gaat opzetten dat goed is afgestemd op andere activiteiten op het plein. Het moet iemand zijn die de buurt goed kent, bewoners weet te enthousiasmeren en contact legt met welzijnsprofessionals en partners in de wijk. De activiteiten zullen erop gericht zijn om deelnemers te laten doorstromen naar reguliere sportaanbieders. Om dat proces te bevorderen, werken we samen met de reguliere aanbieders en met de buurtsportverenigingen die vanuit ons eigen programma zijn ontstaan.

Met het sport- en spelprogramma willen we jongeren en kinderen stimuleren om in beweging te komen. Gemotiveerde jongeren bieden we bovendien opleidingen, waarin ze de vaardigheden leren om sportactiviteiten te organiseren voor de buurt. Op die manier krijgen ze meer binding met hun wijk.

Gewenst resultaat - Beter gebruik van de pleinen.
- Ruimer aanbod van sportactiviteiten.
Bijdrage aan de prioriteiten:
Hoort bij doelstelling Bewoners en ondernemers ontplooien meer initiatieven voor de jeugd (?)
Financiƫle dekking:
  • Gebiedsbudget: 25.000,00

Is dit een goed project?

Vind je het waardevol als dit project in 2019 wordt uitgevoerd?

Er kan niet meer gereageerd worden

1 project-update

Brenda Hunt

18-sep-2019 20:54
Project volgens planning


0

Open de update in eigen pagina