Project in gebiedsplan 2019   

Buurtinitiatief Borneolaan - fase 2

A
geplaatst op 6 augustus 18, 11:52 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2019 - Oostelijk Havengebied

Dit project maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan 2019 - Oostelijk Havengebied

In de zomer van 2018 is de gemeente gestart met het uitvoeren van een deel van de verbeterpunten die door Buurtinitiatief Borneolaan zijn aangedragen. Tijdens de informatieavond op 22 januari 2018 hebben bewoners aanvullende ideeën aangedragen, die bijdragen aan het verbeteren van de Borneolaan. Deze ideeën vormen de basis voor fase 2 van het buurtinitiatief. Fase 2 gaat op hoofdlijn over:

  • Borneolaan inclusief Blauwpijpstraat ten oosten van C. van Eesterenlaan: Het aanpassen van de huidige fietsparkeerplaatsen naar fietsnietjes (handiger, meer capaciteit). De Blauwpijpstraat vormt het verlengde van de Borneolaan. Bewoners in de Blauwpijpstraat geven al langere tijd aan dat nieuwe fietsnietjes gewenst zijn;
  • Dirk Vreekenstraat: Aanpassing veldje met plantvakken + plantvak op de kop van de Dirk Vreekenstraat.

De bewoners gaan met elkaar en de gemeente in gesprek om deze ideeën concreet te maken. 

Om het voor fietsers veiliger te maken willen we dat het fietsknelpunt t.h.v. de oversteekplaats bij de Panamalaan wordt aangepast.

Gewenst resultaat Het beoogde resultaat voor fase 2:
- Vernieuwing van het trottoir aan de zuidzijde in de Borneolaan (grijzen tegels vervangen door roodbruine klinkers);
- Betere fietsparkeerplekken in de Borneolaan ten oosten van de C. Van Eesterenlaan;
- Voorzieningen grasveldje in de Dirk Vreekenstraat.
Foto
Bijdrage aan de prioriteiten: Sorry, there was an error on this page.