Project in gebiedsplan 2018   

Proeftuin duurzaamheidsinitiatieven

A
geplaatst op 10 november 17, 17:05 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2018 - Het Oostelijk Havengebied

Dit project maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan 2018 - Het Oostelijk Havengebied

Initiatieven van bewoners in het kader van duurzaamheid (laten) faciliteren.

Gewenst resultaat Initiatieven op het gebied van duurzaamheid zijn gefaciliteerd.
Bijdrage aan de prioriteiten: Sorry, there was an error on this page.