Project in gebiedsplan 2018   

Versterken van groen en biodiversiteit in de Architectenbuurt

A
geplaatst op 1 oktober 17, 19:19 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2018 - Het Oostelijk Havengebied

Dit project maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan 2018 - Het Oostelijk Havengebied ARGUMENTATIE: Hier willen we graag aan meewerken. Voorwaarde is dat er voldoende draagvlak in de buurt voor is.

Groen in tuinen, geveltuintjes en gras waar dat maar mogelijk is in de buurt kan veel verschil maken. Groen speelt een steeds grotere rol bij een prettige en leefbare stad. Naast dat het er gewoon veel mooier uit ziet, heeft het andere voordelen zoals het temperen van hitte in de zomer, verbeteren van de luchtkwaliteit, tegengaan van wateroverlast en creëren van meer biodiversiteit. En, niet in de laatste plaats, als je in je tuintje aan het werk bent, ontmoet je je buren. Wij hebben voor 2018 5 voorstellen, waarvan 4 groeninitiatieven, die de vergroening en biodiversiteit in de buurt vergroten. We hopen dat deze initiatieven een ‘olie’vlekwerking hebben, zodat in de toekomst vele kleine groenvoorzieningen samen een ecologisch netwerk gaan vormen, dat onze 'stenen' buurt een veel groener en aangenamer karakter geeft. Er is voor 2018 daarnaast een voorstel om de buurt te verfraaien door het herstellen van kapotte en verzakte bestrating. In de toekomst gaan we ook nadenken over hoe vergroening kan bijdragen aan vermindering van de overlast van scooters in voetgangersgebieden.

Gewenst resultaat Tussen Veelaan en Dick Greinerstaat
Bestaande tuinen ontwikkelen tot Biodiversiteitstuin, waarin zowel planten als insecten, vleermuizen en vogels een plek krijgen. (zie Architectenbuurt bijlage 1)

Repareren kapotte bestrating tussen de Veelaan en de Dick Greinerstraat en op het plein in de Dick Greinerstraat. (zie architectenbuurt bijlage 2)

Baanderskade/ Walenkampstraat
Geveltuinen opnieuw beplanten, plantsoenen in eigen beheer nemen. (zie Architectenbuurt bijlage 3)

Walenkampstraat / Cruquiusweg
Tweede plantsoen ook in eigen beheer nemen en mogelijk geveltuin op de noordkant aanleggen en/of geveltuintjes aanleggen langs de kale muren bij de ingangen van bergingen in de Walenkampstraat. Beplanten met 'rode lijst’ schaduwbeplanting, dit zijn planten die een beschermde status hebben of in het wild zijn uitgestorven. Hiermee kunnen we bijdragen aan de bescherming of het herintroduceren van inheemse planten.

van der Meylaan (van Lohuizenlaan)
Op de groenstrook tussen het fietspad aan de Van Lohuizenlaan en de parkeerplaats aan de J.M. van der Meijlaan de rij bomen (abelen) aanvullen met 4-6 bomen.

Voor J.M. van der Meylaan 27-53 een geveltuin aanleggen en de haag die er nu staat verplaatsen naar de stoeprand zodat de lelijke betonblokken daar weg kunnen worden gehaald. In volgende jaren kan dan de hele straat op deze manier vergroend worden.
Documenten
Foto
Bijdrage aan de prioriteiten: Sorry, there was an error on this page.