Project in gebiedsplan 2018   

Toekomstwerkplaats Oostelijk Havengebied (OHG2025)

A
geplaatst op 8 oktober 17, 15:13 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2018 - Het Oostelijk Havengebied

Dit project maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan 2018 - Het Oostelijk Havengebied ARGUMENTATIE: We willen graag in gesprek met de Buurtcoöperatie over welke aspecten van dit project zij tot hun reguliere activiteit rekenen en wat daar buiten valt.

Bewoners verwoorden hun wensen en zoeken op basis daarvan verbinding met de gemeente en het stadsdeel. We willen daarmee duurzaam draagvlak creëren. Een soort Burgertop OHG, georganiseerd door bewoners, ondernemers, zpp'ers. Mensen komen bij elkaar om een plan voor de toekomst te maken: een Toekomstwerkplaats waarbij het draait om kritiseren, fantaseren, motiveren en concretiseren. Dit vraagt om een grondige en langdurige voorbereiding. In 2018 wordt informatie opgehaald bij actieve bewoners, bij ondernemers, bij bewoners van de verschillende eilanden. Op basis hiervan wordt een aantal werkgroepen ingericht; elke werkgroep maakt een analyse van het thema en komt met aanbevelingen. Deze aanbevelingen worden in het najaar van 2019 gepresenteerd en besproken tijdens het Toekomstfestival OHG. Uit alle aanbevelingen worden tijdens het toekomstfestival de bouwstenen vastgesteld voor de toekomst van het OHG. Met deze ideeën en actiepunten gaan bewoners in samenspel met ondernemers en gemeente concreet aan de slag. Organisatie en coördinatie door Buurtcoöperatie OHG.

Gewenst resultaat Bewoners OHG nemen initiatief en verantwoordelijkheid voor hun buurt; voor wat zij belangrijk vinden voor het leven, werken en wonen in het OHG.
Eind 2019 ligt er een toekomstplan voor OHG 2025.
Dit plan bestaat uit concrete ideeën die het leven in de buurt prettiger, veiliger, duurzamer maken.
Documenten
Foto
Bijdrage aan de prioriteiten: Sorry, there was an error on this page.