Project in gebiedsplan 2018   

Toekomstwerkplaats Oostelijk Havengebied (OHG2025)

A
Geplaatst op 8 oktober 17, 15:13 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2018 - Het Oostelijk Havengebied

Dit project maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan 2018 - Het Oostelijk Havengebied ARGUMENTATIE: We willen graag in gesprek met de Buurtcoöperatie over welke aspecten van dit project zij tot hun reguliere activiteit rekenen en wat daar buiten valt.

Bewoners verwoorden hun wensen en zoeken op basis daarvan verbinding met de gemeente en het stadsdeel. We willen daarmee duurzaam draagvlak creëren. Een soort Burgertop OHG, georganiseerd door bewoners, ondernemers, zpp'ers. Mensen komen bij elkaar om een plan voor de toekomst te maken: een Toekomstwerkplaats waarbij het draait om kritiseren, fantaseren, motiveren en concretiseren. Dit vraagt om een grondige en langdurige voorbereiding. In 2018 wordt informatie opgehaald bij actieve bewoners, bij ondernemers, bij bewoners van de verschillende eilanden. Op basis hiervan wordt een aantal werkgroepen ingericht; elke werkgroep maakt een analyse van het thema en komt met aanbevelingen. Deze aanbevelingen worden in het najaar van 2019 gepresenteerd en besproken tijdens het Toekomstfestival OHG. Uit alle aanbevelingen worden tijdens het toekomstfestival de bouwstenen vastgesteld voor de toekomst van het OHG. Met deze ideeën en actiepunten gaan bewoners in samenspel met ondernemers en gemeente concreet aan de slag. Organisatie en coördinatie door Buurtcoöperatie OHG.

Gewenst resultaat Bewoners OHG nemen initiatief en verantwoordelijkheid voor hun buurt; voor wat zij belangrijk vinden voor het leven, werken en wonen in het OHG.
Eind 2019 ligt er een toekomstplan voor OHG 2025.
Dit plan bestaat uit concrete ideeën die het leven in de buurt prettiger, veiliger, duurzamer maken.
Documenten
Bijdrage aan de prioriteiten:
Hoort bij doelstelling Het verder versterken van samenredzaamheid, saamhorigheid en netwerken, met onder andere plekken voor ontmoeting, het verduurzamen van bestaande initiatieven. (?)
Financiële dekking:
  • Gebiedsbudget: 15.000,00 - Organisatie en coördinatie van Toekomstwerkplaats. Voor 2019 een vergelijkbaar bedrag voor coördinatie en organisatie Toekomstfestival.

Is dit een goed project?

Vind je het waardevol als dit project in 2019 wordt uitgevoerd?

Er kan niet meer gereageerd worden

2 project-updates

Marijke Krabbenbos

4-sep-2018 10:38
Project volgens planning

Het project loopt. We hebben enkele maanden voorbereid en zijn nu bezig met de eerste ophaalronde, waarin we met een online enquete en met huiskamergesprekken input van zo veel mogelijk buurtbewoners willen ophalen In november gaan we deze data analyseren en dan komt er een nieuwe fase met thematisc Lees meer
0

Open de update in eigen pagina

Marijke Krabbenbos

18-jan-2019 10:34
Project volgens planning

Het project is in de volgende fase beland. We hebben de buurtenquete en de huiskamergesprekken gehouden en de resultaten geanalyseerd. Nu zijn er 6 thema's geformuleerd waarmee 6 groepjes bewoners aan de slag gaan. Op 13 april houden we een Buurttop om de bevindingen met een grote groep bewoners te Lees meer
0

Open de update in eigen pagina
9 reacties

Elhoussaine Hmimou

Ja: Mooi
16-okt-2017 12:01

Nina Frantzen

Ja
23-okt-2017 19:13

A Kerkhoven

Ja mits...:

Er in elke fase een inspraakmoment wordt georganiseerd voor alle bewoners en andere betrokkenen. Anders is er alleen draagvlak onder actieve bewoners die deelnemen, terwijl de plannen ook gedragen moeten worden door bewoners/betrokkenen die niet actief meedoen.

5-nov-2017 13:51

An Ne

Ja mits...: Niet alleen ondernemrsbelangen worden behartigt
12-nov-2017 19:11

Karin van Erning

Project loopt heel goed volgens planning. Er zijn al 300 interviews gehouden/ ingevuld. In januari 2019 zal een eerste presentatie worden gegeven van de resultaten. In april zal er een buurttop gehouden worden over de meest relevante thema's .
22-okt-2018 17:00
Wil je reageren? Meld je dan aan.