Project in gebiedsplan 2018   

Buurtinitiatief Verbetering Borneolaan

A
geplaatst op 2 oktober 17, 16:42 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2018 - Het Oostelijk Havengebied

Dit project maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan 2018 - Het Oostelijk Havengebied

De wens van de bewoners van de Borneolaan: onze straat veranderen van een rommelige, versteende, onveilige racebaan naar een groene, mooie, veilige entree tot het Oostelijk Havengebied. Wij werken samen met buurtgenoten, de gemeente Amsterdam en woningcorporaties. Daarnaast gaat Starters4Community ons helpen nóg meer enthousiaste buurtgenoten te vinden, waardoor de straat meer eigenheid gaat krijgen. We willen graag met nog meer mensen in contact komen. Ook de mensen die zich graag op de achtergrond houden.

Gewenst resultaat - Groener straatbeeld. Onder andere: geveltuinen aan zuidzijde Borneolaan en planten en bloemen tussen bomenrijen.
- Verrommeld straatbeeld is aangepakt. Onder andere: meer parkeergelegenheid voor fietsen, brommers en scooters; grijze betontegels vervangen voor rode klinkers.
- Betere verkeersveiligheid. Onder andere: snelheidsbeperkende maatregelen voor snelverkeer, oversteekplaatsen voor voetgangers/fietsers.
- Betere sociale veiligheid. Onder andere: de hangjeugd wordt niet gezien als last omdat naar hun wensen wordt geluisterd, er is een sterkere band tussen straatbewoners.
6 foto's
Bijdrage aan de prioriteiten: Sorry, there was an error on this page.