Project in gebiedsplan 2018   

Buurtinitiatief Verbetering Borneolaan

A
geplaatst op 2 oktober 17, 16:42 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2018 - Het Oostelijk Havengebied

Dit project maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan 2018 - Het Oostelijk Havengebied

De wens van de bewoners van de Borneolaan: onze straat veranderen van een rommelige, versteende, onveilige racebaan naar een groene, mooie, veilige entree tot het Oostelijk Havengebied. Wij werken samen met buurtgenoten, de gemeente Amsterdam en woningcorporaties. Daarnaast gaat Starters4Community ons helpen nóg meer enthousiaste buurtgenoten te vinden, waardoor de straat meer eigenheid gaat krijgen. We willen graag met nog meer mensen in contact komen. Ook de mensen die zich graag op de achtergrond houden.

Gewenst resultaat - Groener straatbeeld. Onder andere: geveltuinen aan zuidzijde Borneolaan en planten en bloemen tussen bomenrijen.
- Verrommeld straatbeeld is aangepakt. Onder andere: meer parkeergelegenheid voor fietsen, brommers en scooters; grijze betontegels vervangen voor rode klinkers.
- Betere verkeersveiligheid. Onder andere: snelheidsbeperkende maatregelen voor snelverkeer, oversteekplaatsen voor voetgangers/fietsers.
- Betere sociale veiligheid. Onder andere: de hangjeugd wordt niet gezien als last omdat naar hun wensen wordt geluisterd, er is een sterkere band tussen straatbewoners.
6 foto's
Bijdrage aan de prioriteiten:
Hoort bij doelstelling Inzet van bewoners en hun initiatieven voor verbetering van hun leefomgeving faciliteren.

Is dit een goed project?

Vind je het waardevol als dit project in 2019 wordt uitgevoerd?

Er kan niet meer gereageerd worden

2 project-updates

Wouter Lindenbergh

Project volgens planning

Het project zit momenteel midden in de realisatiefase. Voor de zomervakantie zijn de groenvakken aan de noordzijde gerealiseerd. Nu is de aannemer bezig met de groenvakken en geveltuinen aan de zuidzijde. Zodra dat is afgerond, organiseert de gemeente in het najaar een gezamenlijke plantdag. Op deze Lees meer
3-sep-2018 21:59

Wouter Lindenbergh

Project volgens planning

Fase 1 van het project is afgerond. Fase 2 van het project is in december 2018 gestart met een groep nieuwe initiatiefnemers (10-15 mensen) die samen de verbeteringen in de Borneolaan doorzetten.

22-jan-2019 17:40
22 reacties

Francine Swets

Ja: Heel goed plan!
29-okt-2017 15:13

Janneke Lam-Hesseling

Ja: Het grootste probleem van deze tijd is de aantasting van onze biosfeer. Omdat het een urgent probleem is dat ons allemaal aangaat, schiet iedere stadsplanning die daar geen rekening mee houdt in principe tekort. Daarom steun ik alleen die plannen die oog hebben voor deze overkoepelende problematiek, Lees meer
12-nov-2017 21:35

Gunther Zuidinga

Ja
17-nov-2017 11:14

Stefan Langeveld

Meer groen klinkt leuk, maar je kunt het alleen toevoegen tussen fietspad en rijbaan. In het plan vormen plantvakken en fietsnietjes een lange barrière (met kleine hiaten) die zowel oversteken als uitstappen aan de -veilige- trottoirkant moeilijk maken. De straat wordt minder bruikbaar. De fietspad Lees meer
3-jan-2018 11:29

Hans Scholten

Ja
30-nov-2018 20:53
Wil je ook reageren? Meld je dan aan