Project in gebiedsplan 2018   

Maak de scholen in OHG toekomstbehendig

A
geplaatst op 21 september 17, 20:30 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2018 - Het Oostelijk Havengebied

Dit project maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan 2018 - Het Oostelijk Havengebied ARGUMENTATIE: We vinden dit op zich positief en laten het aan de indiener van dit project over om het gesprek met scholen aan te gaan om te zien of zij hier voor open staan. Het zal vervolgens verder uitgewerkt moeten worden om te kunnen zien welke rol de gemeente hierin kan spelen.

Op een duurzame school voelen kinderen zich prettig. Ze hebben energie, en kunnen die energie ook kwijt. Ze voelen zich betrokken bij het behoud van de aarde en hun leefomgeving. Ze leren dat duurzaamheid eenvoudig, leuk en vanzelfsprekend is.

Toelichting:

Doel van dit project is ervoor te zorgen dat alle basisscholen in het OHG en hun leerlingen, leerkrachten en directies actief bezig zijn met de belangrijkste thema's van duurzaamheid. Ze werken daarbij samen met ouders, bedrijven en wijkgenoten. We betrkken scholen actief in de wijk met duurzame thema’s zoals afval is voedsel, lokale voedselproductie, duurzame energie en duurzame mobiliteit.

Toekomstbehendig Onderwijs OHG stimuleert scholen om duurzaamheid te integreren in de 3 C's: Campus, Curriculum en Community. Ofwel: kies voor duurzame maatregelen in en om de school, verbind daar lessen aan, en betrek daarbij ouders, wijkbewoners, bedrijven en andere relaties.

Gewenst resultaat Toekomstbehendige leerlingen en scholen in het OHG waarbij de schoolomgeving schoon, groen en eetbaar is. Leerlingen gaan samen met bedrijven en instellingen aan de slag om impact te maken voor de buurt en iedereen wordt toekomstbehendig.
Foto
Bijdrage aan de prioriteiten: Sorry, there was an error on this page.