Projectvoorstel voor gebiedsplan 2018   

De eetbare buurt

A
geplaatst op 6 oktober 17, 20:28 uur
Dit project is voorgesteld voor het concept Gebiedsplan 2018 - Het Oostelijk Havengebied

Is dit een goed project?

Vind je het waardevol als dit project in 2018 wordt uitgevoerd?

Er kan niet meer gereageerd worden

gebied: Oostelijk Havengebied

Met een Plukroute kun je genieten van het groen en kun je de vruchten gratis plukken. Veel eetbaar groen ligt voor het oprapen, een overvloed, die samen wordt gedeeld.

Toelichting:

Onze buurt is een ideale omgeving om fruit, noten en kruiden te verbouwen. De temperatuur ligt een paar graden hoger, de wind wordt gebroken en de oogst is direct op de plek waar de behoefte ligt. Door openbaar groen eetbaar te maken, buurtbewoners erbij te betrekken en een speels, functioneel en vakkundig ontwerp te maken zorgen we voor een waardevolle verandering in de wijk.
De openbare ruimte wordt functioneler, aanleg en onderhoud gebeurd door buurtbewoners die daarin professioneel begeleid worden en de oogst die ontstaat is niet alleen het fruit, maar ook de verbindingen die ontstaan in de wijk en de educatie die de Plukroute als gevolg heeft.


De ontwikkeling van een plukroute gaat volgens onderstaande stappen, altijd samen met bewoners:

1. droom

2. betrokken enthousiasmeren

3. plan

4. ontwerp

5. samen aan de slag ( eetbare groente uit de buurt)

6. beheersplan en educatie

7.oogsten maar

Gewenst resultaat: We hopen dat we door de veranderingen hoe mensen rondlopen in onze stad , ook hun gedrag veranderen.
We werken samen met de scholen. We gaan groente en fruit maken boomgaarden met bijen. De kinderen helpen ons met bouwen.
De kinderen zitten in het bestuur omdat de gemeenschap echt graag met de schoolkinderen wil werken. Er wordt nu landbouw onderwijs gegeven. Dat Onderwijs zette ons weer aan het denken.

Ons motto: wie eet, doet mee. Over leeftijden heen, over inkomens, over culturen heen?
foto's

Prioriteiten:
Hoort bij maatregel: Meer en diverser groen (?)
16 reacties, 5 worden getoond oudere reacties weergeven

Elco Uytdehaage

Ja
5-nov-2017 11:18

Lorraine Wright

Ja
7-nov-2017 19:04

René Verfaille

Ja: Lijkt me een nuttige vergroening
8-nov-2017 19:09

An Ne

Ja: Duurzaam en groen idee... Leuk!
12-nov-2017 19:19

Janneke Lam-Hesseling

Ja: Het grootste probleem van deze tijd is de aantasting van onze biosfeer. Omdat het een urgent probleem is dat ons allemaal aangaat, schiet iedere stadsplanning die daar geen rekening mee houdt in principe tekort. Daarom steun ik alleen die plannen die oog hebben voor deze overkoepelende problematiek, waarvan klimaatverandering slechts één van de symptomen is.
Van een gemeentebestuur verwacht ik dat de stimulering van
burgerparticipatie vooral gericht is op het vaststellen van prioriteiten. Daarvoor is een overkoepelende visie nodig waarin vergroening en duurzaamheid op de eerste plaats staan. Dat zou ook moeten gelden voor het gebiedsplan 2018.
Vergroening begint met liefdevolle aandacht voor alle levensvormen en het besef dat iedereen deel uitmaakt van wereldomspannende ecologische netwerken. Deze bewustwording gaat hand in hand met verduurzaming. En dat manifesteert zich in een vanzelfsprekende aandacht voor onder meer energietransitie, een ander consumptiepatroon en hergebruik van grondstoffen.

Ik ben dan ook blij met dit initiatief.
12-nov-2017 21:32