Project in gebiedsplan 2018   

Alliantie Wijkzorg Oost

A
geplaatst op 19 september 17, 13:52 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2018 - Het Oostelijk Havengebied

Dit project maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan 2018 - Het Oostelijk Havengebied

In Amsterdam Oost is sinds juni 2017 de Alliantie Wijkzorg Oost actief. De Alliantie Wijkzorg heeft als opdracht de toegang tot zorg en welzijnsaanbod te verbeteren, het wijkzorgnetwerk te versterken en de deskundigheid van betrokkenen te bevorderen. De Alliantie Oost legt daarbij de focus op de verbinding tussen informele en formele wijkpartners als ook de samenwerking met andere leefgebieden/domeinen. Om de aansluiting met de gebiedsopgaven te verzorgen zetten wij ons als partner in om de Alliantie Wijkzorg Oost goed van start te laten gaan.

Gewenst resultaat Verbeterde toegankelijkheid tot zorg en welzijnsaanbod.
Foto
Bijdrage aan de prioriteiten: Sorry, there was an error on this page.