Project in gebiedsplan 2018   

Alliantie Wijkzorg Oost

A
Geplaatst op 19 september 17, 13:52 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2018 - Het Oostelijk Havengebied

Dit project maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan 2018 - Het Oostelijk Havengebied

In Amsterdam Oost is sinds juni 2017 de Alliantie Wijkzorg Oost actief. De Alliantie Wijkzorg heeft als opdracht de toegang tot zorg en welzijnsaanbod te verbeteren, het wijkzorgnetwerk te versterken en de deskundigheid van betrokkenen te bevorderen. De Alliantie Oost legt daarbij de focus op de verbinding tussen informele en formele wijkpartners als ook de samenwerking met andere leefgebieden/domeinen. Om de aansluiting met de gebiedsopgaven te verzorgen zetten wij ons als partner in om de Alliantie Wijkzorg Oost goed van start te laten gaan.

Gewenst resultaat Verbeterde toegankelijkheid tot zorg en welzijnsaanbod.
Foto
Bijdrage aan de prioriteiten:
Hoort bij doelstelling Het mobiliseren, activeren en gezond houden van kwetsbare bewoners

Is dit een goed project?

Vind je het waardevol als dit project in 2019 wordt uitgevoerd?

Er kan niet meer gereageerd worden

2 project-updates

Karin van Erning

Project volgens planning

conferentie op 6 november 2018
19-okt-2018 14:06

Karin van Erning

Project volgens planning

Dit project is een doorlopend proces van verbetering van de samenwerking tussen formele en informele (zorg-)partijen. In het Oostelijk Havengebied gaat het voorspoedig.
7-feb-2019 10:24