Project in gebiedsplan 2018   

Duurzame Jongerenplek in het Cruquiusgebied - De indiener heeft dit project ingetrokken

A
geplaatst op 23 augustus 17, 21:42 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2018 - Het Oostelijk Havengebied

Dit project maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan 2018 - Het Oostelijk Havengebied ARGUMENTATIE: Wij vinden dit een interessant idee om activiteiten voor jongeren te organiseren. Daar moet nog wel e.e.a. voor uitgewerkt worden voordat er een definitieve beslissing op genomen kan worden. En wij gaan niet uit van het bouwen van een nieuwe locatie voor jongerenactiviteiten maar zien wel wat in activiteiten in bestaande (deels leegstaande) locaties. En wij zien dit alleen kans hebben als er samen wordt gewerkt met partners.

De directe aanleiding van dit idee is dat er t.b.v. de vrije tijds besteding voor de Zeeburgse tieners & jongeren geen sociaal cultureel jongerenwerk aanbod/plek is ( o.a. op het gebied van kunst, cultuur en informatie). Jongeren hebben geen kans om zich daarin te ontwikkelen en weten niet waar zij hun informatie kunnen krijgen om een antwoord te krijgen op hun vragen die met hun toekomst te maken hebben.

Gewenst resultaat Een centrale plaats aan het water waar uiteenlopende buurtbewoners en jongeren elkaar op een laagdrempelige en natuurlijke wijze ontmoeten. Een ruimte bieden voor allerlei activiteiten door en voor de wijk voor jongeren.
2 foto's
Bijdrage aan de prioriteiten: Sorry, there was an error on this page.