Project in gebiedsplan 2017   

B. Cruquius als sterk woon werkgebied

A
Geplaatst op 1 januari 00, 00:00 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2017 - Het Oostelijk Havengebied

Dit project maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan 2017 - Het Oostelijk Havengebied

Het Veemarkt terrein is stadsverzorgend bedrijventerrein. Menging met andere functies is onwenselijk. Samen met zittende ondernemingsvereniging inzetten op een goed en veilig bedrijventerrein en passende functies en branding

Gewenst resultaat Functioneren van het Veemarktterrein als stadsverzorgend bedrijventerrein
Bijdrage aan de prioriteiten: )

Is dit een goed project?

Vind je het waardevol als dit project in 2019 wordt uitgevoerd?

Er kan niet meer gereageerd worden

1 project-update

Marcia van der Hart

Project volgens planning

De Veemarkt kent een slapende ondernemersvereniging. Een nieuwe groep ondernemers op het Veemarkt terrein heeft aangegeven veel belang zien in het behouden van de functie van het bedrijven terrein. Wel is er de behoefte om zorg te dragen voor meer verbinding, behoud van schoon, heel en veilig en mo Lees meer
30-jan-2018 18:03