Project in gebiedsplan 2017   

Buurtbewoners enthousiasmeren voor vrijwillige inzet t.b.v. jongeren

A
Geplaatst op 1 januari 00, 00:00 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2017 - Het Oostelijk Havengebied

Dit project maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan 2017 - Het Oostelijk Havengebied

Via bestaande en nieuwe initiatieven willen we de vrijwillige inzet ten behoeve van jongeren stimuleren en zoveel mogelijk verduurzamen, waardoor meer activiteiten voor jongeren ontstaan en meer vrijwilligers inzetbaar zijn

Gewenst resultaat Meer activiteiten voor jongeren en meer mensen zetten zich in als vrijwiliger.
Bijdrage aan de prioriteiten: )

Is dit een goed project?

Vind je het waardevol als dit project in 2019 wordt uitgevoerd?

Er kan niet meer gereageerd worden

1 project-update

Joost van der Klein

Project volgens planning

Bij Qru zijn er activiteiten voor jongeren opgezet en vanuit ondernemers zetten vrijwilligers zich in voor ouderen en jongeren.

4-sep-2017 00:00