Project in gebiedsplan 2017   

Via sport en spel inzetten op activering van tieners en jongeren

A
geplaatst op 1 januari 00, 00:00 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2017 - Het Oostelijk Havengebied

Dit project maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan 2017 - Het Oostelijk Havengebied

Gemotiveerde jongeren worden opgeleid in het begeleiden van sportactiviteiten en vervolgens ingezet op dergelijke activiteiten. Daarbij wordt een buurtcoach 12+ voor de methode Given &Gain ingezet. Deze methode hanteert als uitgangspunt respect, discipline en mentaliteit om zo de jongeren zelf een bijdrage te laten leveren aan het succes van de activiteit

Gewenst resultaat Meer jeugdigen hebben een positieve binding met de wijk en ontwikkelen hun talenten.
Bijdrage aan de prioriteiten: Sorry, there was an error on this page.