Project in gebiedsplan 2017   

Initiatieven voor het beter benutten van het water

A
geplaatst op 1 januari 00, 00:00 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2017 - Het Oostelijk Havengebied

Dit project maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan 2017 - Het Oostelijk Havengebied

Het stadsdeel ondersteunt initiatieven in, op of nabij het water

Gewenst resultaat Afhankelijk van de ingediende initiatieven
Bijdrage aan de prioriteiten: Sorry, there was an error on this page.