Project in gebiedsplan 2017   

Ruimte realiseren voor maatschappelijke initiatieven binnen gebiedsontwikkeling

A
Geplaatst op 1 januari 00, 00:00 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2017 - Het Oostelijk Havengebied

Dit project maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan 2017 - Het Oostelijk Havengebied

De gemeente neemt een besluit over de realisatie van een broedplaats binnen het gemeentelijk vastgoed in het ontwikkelgebied Cruquius, met in het programma van eisen harde voorwaarden met betrekking tot ruimte voor maatschappelijke initiatieven

Gewenst resultaat Besluit
Bijdrage aan de prioriteiten: )

Is dit een goed project?

Vind je het waardevol als dit project in 2019 wordt uitgevoerd?

Er kan niet meer gereageerd worden

2 project-updates

Hester Ombre

Project achter op planning

Haalbaarheid van dit besluit is afhankelijk van initiatief vanuit de beoogde broedplaatsen, vastgoed, gebiedsontwikkeling en gebied. Afstemming tussen deze partijen heeft meer tijd gekost.
7-aug-2017 11:35

Hester Ombre

Project achter op planning

Er zijn goede gesprekken tussen de huidige gebruikers, broedplaatsen, gebiedsontwikkeling, vastgoed en het gebied. Deze gesprekken verlopen positief maar het is nog te vroeg om een definitief besluit te nemen. Hiervoor is meer inzicht nodig in de financiën en programmering.
25-jan-2018 11:00