Project in gebiedsplan 2017   

Buurthulp project 'BuurtBel'faciliteren

A
Geplaatst op 1 januari 00, 00:00 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2017 - Het Oostelijk Havengebied

Dit project maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan 2017 - Het Oostelijk Havengebied

Door middel van het maken van een overzicht van het bestaande netwerk, willen we inzicht in aantallen activiteiten en het bereik hiervan

Gewenst resultaat Overzicht van bestaand netwerk, en inzicht in aantallen activiteiten en het bereik hiervan
Bijdrage aan de prioriteiten: )

Is dit een goed project?

Vind je het waardevol als dit project in 2019 wordt uitgevoerd?

Er kan niet meer gereageerd worden

1 project-update

Machteld Combé

Project volgens planning

Op dit moment wordt gewerkt aan een onderzoeksopzet voor een netwerkanalyse van de buurtbel. Vanuit een nulmeting kan dan het bereik van de buurtbel worden gemeten en het aantal activiteiten dat wordt gedaan. Vervolgens kan onderzocht worden of er nog meer doelgroepen kunnen worden bereikt.
31-jul-2017 08:57