Project in gebiedsplan 2017   

Uitvoeren van een netwerkanalyse

A
Geplaatst op 1 januari 00, 00:00 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2017 - Het Oostelijk Havengebied

Dit project maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan 2017 - Het Oostelijk Havengebied

Om inzicht te verkrijgen in het bereik van het netwerk om kansen te vindenvoor organistaties voor het (beter) bereiken van doelgroepen is een nulmeting nodig om in de toekomst objectief te kunnen meten. Door de huidige situatie te analyseren en te kwantificeren kunnen in de toekomst scherpere doeln worden gesteld

Gewenst resultaat Inzicht in het bereik van het netwerk om kansen te vinden voor organisaties voor het (beter) bereiken van doelgroepen
Bijdrage aan de prioriteiten: )

Is dit een goed project?

Vind je het waardevol als dit project in 2019 wordt uitgevoerd?

Er kan niet meer gereageerd worden

1 project-update

Karin van Erning

Project volgens planning

Een student bestuurskunde van de HvA is gestart met dit project als afstudeeropdracht. Zij is bezig met een inventarisatie naar het bereik van de buurtinitiatieven in het OHG. Daarbij wordt tevens onderzocht in hoeverre deze buurtinitiatieven invloed uitoefenen op de leefbaarheid in het OHG.

18-sep-2017 00:00