2 0 2 1

Welkom bij het gebiedsplan 2021
voor IJburg en Zeeburgereiland

Eind 2002 kwamen de eerste bewoners op IJburg. Nu wonen er bijna 25.000 mensen. IJburg begint steeds meer een echte Amsterdamse stadswijk te worden. Het is over het algemeen goed leven op IJburg en er zijn veel bewoners die initiatieven nemen om hun wijk te verbeteren.

Heeft u een idee om uw buurt te verbeteren, neem dan contact op met het gebiedsteam.

0
projectvoorstellen gedaan
0
mensen
doen mee
0
reacties
zijn gegeven

De prioriteiten

Als uitgangspunt voor het vaststellen van de projecten gebruiken we 0 prioriteiten uit de gebiedsagenda.

Heeft u een idee voor een betere buurt?

Als bewoner, ondernemer of (maatschappelijke) organisatie weet je goed wat er leeft in jouw straat of buurt.
Je wil misschien dingen zelf oppakken om je buurt te verbeteren. Wil je ook een project voorstellen?
2 0 2 0

Bekijk de voortgang van 2020

Ook voor 2020 is er een gebiedsplan. De projecten die in dat plan staan, worden nu uitgevoerd. Volg de voortgang.
naar 2020